Nieuws

 • Geen windmolens in de Schermer

  Met verbazing lazen wij vorige week het artikel in het Noordhollands Dagblad, waarin stond dat 'de deur openstaat voor windmolens in de Schermer en de Eilandspolder (Natura 2000-gebied).' Wij zijn tegen deze vorm van horizonvervuiling in ons buitengebied en hebben dat ook duidelijk opgenomen in het coalitieakkoord. Lees verder

 • Ook dit jaar lage woonlasten!

  Ook dit jaar zijn de woonlasten in Alkmaar weer laag! Ondanks een lichte stijging behoren de woonlasten in onze gemeente weer tot de laagste van Nederland. Lees in dit artikel wat dit voor u betekent als huurder of woningeigenaar. Lees verder

 • Verzoek tot organiseren hoorzitting ruimtelijke ordening buitengebied gemeente Alkmaar

  Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet ruimt veel regelgeving op, geeft ruimte aan initiatieven en gaat uit van vertrouwen in de inwoner/ondernemer. De VVD stelt voor om namens de Alkmaarse gemeenteraad, via de raadsgriffie, álle inwoners en ondernemers in het buitengebied via een brief uit te nodigen om gebruik te maken van het spreekrecht, om de casus en bijkomende problematiek toe te lichten. Iedere inwoner / ondernemer in het buitengebied, die problemen heeft met bijvoorbeeld het bestemmingsplan kan zijn verhaal in een separaat ingerichte commissie vertellen, opdat die later kan besluiten wat er moet gebeuren. De VVD hoopt via deze weg alle problematiek inzichtelijk te krijgen. Lees verder

 • Motie VVD aangenomen: Alkmaar krijgt volgend jaar Holocaustmonument

  © ...

  Afgelopen maandag werd onze motie 'Opdat wij nooit vergeten', unaniem aangenomen door de raad. Dat is goed nieuws, dat betekent namelijk dat er volgend jaar een Holocaustmonument geplaatst gaat worden op een centrale en openbare plek in Alkmaar. Dit monument zal alle namen bevatten van alle Alkmaarse Joden die in de oorlog zijn vermoord. Lees verder

 • De Alkmaarse VVD & stikstof: Hoe staan we erin?

  Al maandenlang domineert de stikstofcrisis het nieuws. Sinds de uitspraak van de Raad van State is het kabinet bezig met zoeken naar een uitweg. Makkelijke oplossingen zijn er niet. Op een drietal terreinen heeft de stikstofproblematiek het meest zijn weerslag: Woningbouw, infrastructuur en de agrarische sector. Ook in Alkmaar heeft de stikstofcrisis impact. In dit artikel leggen we graag uit welke koers de Alkmaarse VVD vaart. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over drugsgebruik in Alkmaar en de regio

  De Alkmaarse VVD is geschrokken van de berichtgeving dat het gebruik van harddrugs onder jongeren in regio Alkmaar explosief is toegenomen. In Alkmaar heeft 33,2% van de jongeren ooit harddrugs gebruikt. De jongeren gebruiken de harddrugs voornamelijk bij het uitgaan (79,8%). Dat betekent dat we als gemeente een grote verantwoordelijkheid hebben. Reden voor Christiaan Peetoom om bijgevoegde vragen te stellen aan het College. Lees verder

 • Evaluatie camera toezicht: Minder diefstallen en geweldplegingen

  Goed nieuws! Het aantal diefstallen, inbraken en verstoringen van de openbare orde is sinds 2015 flink afgenomen, dat blijft uit het rapport 'Evaluatie Cameratoezicht Alkmaar 2019'. Sinds 2015 daalde het aantal diefstallen van 953 naar 455 in 2018. Ook het aantal geweldplegingen werd minder. In 2015 waren dat er 204, drie jaar later 175. Daar zijn wij blij mee, want het plaatsen van extra (mobiele) camera's stond in ons verkiezingsprogramma en veiligheid heeft altijd onze prioriteit. Lees verder

 • Woonlasten Alkmaar behoren wederom tot de laagste van Nederland

  Ook komend jaar behoren de woonlasten tot de laagste in Nederland, die conclusie kan worden getrokken na de presentatie van de gemeentelijke begroting voor 2020. Ondanks een lichte stijging van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, als gevolg van een inflatiecorrectie, blijven de inwoners van de gemeente Alkmaar relatief weinig betalen. Van de veertig grootste gemeentes betalen alleen de bewoners van Den Bosch en Den Haag minder. Lees verder

 • Schriftelijke vragen: Gedoogt Alkmaar illegale verhuur op de Willem Kalfstraat 160?

  © Foto: Funda

  Op 13 juni heeft de VVD in het vragenuurtje vragen gesteld aan de portefeuillehouder over een niet verleende woonvergunningsaanvraag voor Willem Kalfstraat 160. Naar aanleiding van onze vragen heeft de portefeuillehouder op 13 juni toegezegd dat er handhaving zal plaatsvinden. Dit heeft tot op heden, 3 maanden later, nog niet tot concrete acties geleid. Lees verder

 • Alkmaarse VVD wil Europese School naar de stad halen

  De Alkmaarse VVD zou de Europese School graag naar onze gemeente willen halen. De onderwijsinstelling vertrekt namelijk noodgedwongen uit Bergen en is op zoek naar een nieuwe geschikte locatie. Wij zijn van mening dat de mogelijke komst van de Europese School een toevoeging is in onze gemeente. Lees verder

 • VVD’ers stellen Kamervragen over Leeghwaterbrug

  Rudmer Heerema en Remco Dijkstra hebben Kamervragen gesteld over de Leeghwaterbrug. De Tweede Kamerleden willen dat minister Cora van Nieuwenhuizen in gaat grijpen bij de renovatie van de Leeghwaterbrug. Het project loopt vertraging na vertraging op en dat loopt volgens Alkmaarder Heerema de spuigaten uit. Lees verder

 • Gemeente Alkmaar en KPN rollen snel internet uit

  Goed nieuws voor de inwoners van Alkmaar en het buitengebied; de gemeente Alkmaar en KPN sluiten deze week een overkomst voor de aanleg van een glasvezelnetwerk voor snel internet. Iets waar wij ons al jaren voor inzetten gaat nu gebeuren. In de komende drie jaar wordt het netwerk aangelegd. Lees verder

 • Alkmaarse veteranen verdienen de Witte Anjer!

  Morgen is het Nationale Veteranendag. Een dag waarop wij de helden eren die hebben gestreden voor vrijheid binnen onze landsgrenzen, maar ook daarbuiten. Wij vinden het niet meer dan normaal dat de veteranen op passende wijze worden geëerd. Daarom hebben wij de onderstaande brief, met schriftelijke vragen, afgelopen week naar het College gestuurd. Lees verder

 • De Alkmaarse VVD stelt illegale kamertjes-verhuur aan de orde aan de Willem Kalfstraat

  Raadslid Tamara Vermeulen heeft vragen gesteld aan het college over een nog niet verleende vergunningsaanvraag voor Willem Kalfstraat 160 te Alkmaar, terwijl de lokatie al is ingevuld met bewoners. Lees verder

 • Hoera! Het huidige College zit één jaar

  © Bron: Noordhollands Dagblad

  Hoera! Vandaag is het precies een jaar geleden dat het huidige College werd geïnstalleerd. Tijdens de presentatie van het coalitieakkoord werden er vele mooie plannen gepresenteerd, maar wat is er nu concreet gebeurd tijdens de eerste twaalf maanden van dit nieuwe College? In de onderstaande samenvatting geven wij een opsomming van de doorgevoerde plannen en maatregelen waar wij ons als Alkmaarse VVD hard voor hebben gemaakt. Lees verder

 • Vragen aan College over vaccinatiegraad in Alkmaar

  De gezondheid van onze kinderen is voor de Alkmaarse VVD heel erg belangrijk. We schrikken er dan ook enorm van dat de vaccinatiegraad in Alkmaar daalt en niet voldoet aan het veilige percentage van 95%. Wij hebben daarom vragen gesteld aan het College om dit spoedig te verbeteren. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over vaccinatiegraad in Alkmaar

  De gezondheid van onze kinderen is voor de Alkmaarse VVD heel erg belangrijk. We schrikken er dan ook enorm van dat de vaccinatiegraad in Alkmaar daalt en niet voldoet aan het veilige percentage van 95%. Wij hebben daarom vragen gesteld aan het College om dit spoedig te verbeteren. Lees verder

 • Raad van State keurt bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis goed!

  Goed nieuws! De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan inzake het Noordwest Ziekenhuis en de plannen voor de vernieuwbouw goedgekeurd. Alle bezwaren zijn door de Raad van State van tafel geveegd, waardoor de bouwvergunning kan worden aangevraagd en hopelijk kunnen dan begin 2020 de scheppen de grond in. Lees verder

 • Het EK wielrennen komt naar Alkmaar!

  Goed nieuws voor de wielerliefhebbers, zij hebben dit jaar de kans om hun helden van dichtbij aan het werk te zien. Het EK wielrennen komt namelijk zo goed als zeker naar Alkmaar in augustus. De gemeenteraad heeft gister ingestemd met de kandidatuur voor dit vijfdaagse internationale evenement, en daarmee lijkt niets het spectakel nog in de weg te staan. Lees verder

 • Elke brandweerwagen krijgt een AED!

  Mooi nieuws! De raad heeft gisteravond met grote meerderheid onze motie aangenomen om brandweerauto's standaard uit te rusten met een AED. Dit apparaat kan door de hulpdiensten worden gebruikt wanneer er bijvoorbeeld iemand slachtoffer is geworden van een hartstilstand. Lees verder