Nieuws

 • Vragen over het waarborgfonds van de veiligheidsregio

  In de raadsvergadering van 22 juni jl is het door de VVD en BAS ingediende amendement “Onderzoek alternatieven waarborgfonds veiligheidsregio” door een meerderheid van de Alkmaarse raad aangenomen. Het amendement verzoekt de veiligheidsregio middels zienswijze alternatieven voor het waarborgfonds te onderzoeken alvorens een besluit te nemen en de raad over de uitkomsten van het onderzoek uiterlijk in het 3e kwartaal te berichten. In het Noordhollands Dagblad van 27 juli lezen wij dat de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zich aansluit bij het waarborgfonds. Uiteraard zijn wij nogal verrast door dit bericht en daarom hebben wij vragen ingediend bij het college. Lees verder

 • Blij met onderzoek verkeersveiligheid Vondelstraat

  Verkeersveiligheid Vondelstraat Lees verder

 • Presentatie coalitieakkoord: 'Vertrouwen in Alkmaar'

  Gisteravond werd op het stadhuis het nieuwe coalitieakkoord ondertekend. Lees verder

 • Persbericht: Brief aan informateur Kos

  Afgelopen week hebben wij een uitnodiging ontvangen van de nieuwe informateur de heer Kos. Wij hebben de heer Kos bijgevoegde brief gestuurd met onze kijk op het nieuwe formatieproces. Lees verder

 • Art. 42 vragen over problemen verlengen parkeervergunning

  Vanaf 1 januari 2022 verzorgt P1 het parkeerbeheer in de gemeente Alkmaar. Zij nemen deze dienstverlening daarmee over van Coöperatie Parkeerservice. De parkeerproducten die via Coöperatie Parkeerservice zijn afgesloten waren geldig tot en met 31 januari 2022. De afgelopen maanden hebben de bewoners de kans gekregen om hun bestaande parkeervergunning te verlengen. Wij ontvangen inmiddels echter meldingen dat dit in meerdere delen van de stad mis is gegaan. Lees verder

 • VVD motie uitgevoerd: Onderzoek alternatieve broedplaatsen meeuwen afgerond

  Afgelopen jaar hebben wij succesvol een motie ingediend om alternatieve broedplaatsen voor meeuwen te onderzoeken. Dat onderzoek is inmiddels afgerond. Lees verder

 • Pieter Dijkman laat Alkmaar financieel kerngezond achter

  Alkmaar krijgt van accountantsbureau BDO een dikke 9 voor de gemeentelijke financiën. Lees verder

 • Maak HVC ook beschikbaar voor huiseigenaren in Huiswaard

  Alkmaar mag zich gelukkig prijzen met ons duurzame HVC-net. Via bewoners ontvingen wij het bericht dat 1.100 sociale huurwoningen in Huiswaard worden aangesloten op het warmtenet. Wij zien graag dat woningeigenaren ook de mogelijkheid krijgen om zich aan te sluiten. Lees verder

 • Vragen over brand Het Heem

  De Alkmaarse VVD heeft vanmorgen vernomen dat er vannacht brand is uitgebroken bij nachtopvang Het Heem. De Alkmaarse VVD maakt zich al jaren ernstige zorgen over de dak-en thuislozenopvang. Op 27 september 2018 is de motie “Structurele oplossing voor Het Heem” aangenomen. Lees verder

 • Verklaring VVD mbt besluit Pieter Dijkman

  De VVD Alkmaar heeft met spijt, maar vooral waardering en respect kennis genomen van de keuze van onze fantastische wethouder Pieter Dijkman, bijgaand de reactie namens het hele team van de Alkmaarse VVD. Lees verder

 • Vragen over verscherpte handhaving terrasruimtes

  De horecasector wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Door creatief ondernemen proberen de ondernemers toch nog wat omzet te draaien. Nu hoorden wij vandaag verschillende berichten dat er strenger gehandhaafd gaat worden bij de terrasruimtes waar coffee-to-go-halers logischerwijs even blijven staan. Overdreven wat ons betreft! Wij hebben het college daarom vragen gesteld. Lees verder

 • Alkmaarse VVD presenteert stevig, mooi en groen Verkiezingsprogramma!

  De Alkmaarse VVD presenteert met trots een stevig, mooi en groen verkiezingsprogramma voor 2022! Lees verder

 • Aangenomen motie: Ook in 2022 geen leges en precario bij evenementen en geen precario voor terrassen

  Wij hebben gister succesvol een motie ingediend die ervoor zorgt dat er ook in 2022 geen leges en precario bij evenementen en geen precario voor terrassen zal worden geïnd. Lees verder

 • De VVD presenteert ambitieuze kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen 2022!

  Gisteravond is tijdens de ALV de VVD-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 definitief vastgesteld. De lijst telt deze keer 36 namen, waarbij sprake is van een mooie mix van kandidaten uit de dorpen en uit de stad. Bovendien is er op de lijst plaats voor zowel jonge talenten als ervaren krachten, is de gemiddelde leeftijd bij de eerste 15 kandidaten 36 jaar (de 2 jongste kandidaten op de gehele lijst zijn 23) , en staan er 3 vrouwen verkiesbaar in de top 10. Lees verder

 • Gedwongen opvang extra asielzoekers is miskleun

  Alkmaar heeft in de afgelopen periode, na een collegebreuk, de staatssecretaris juist geholpen door grootschalige tijdelijke opvang in de Picassolaan te regelen. Dat ze nu juist òns tot nog meer wil dwingen -op een plek waar bestuurlijk andere afspraken over zijn gemaakt, ook met de Alkmaarders- terwijl andere gemeenten de dans ontspringen, is ronduit oneerlijk. Lees verder

 • Vragen capaciteit stroomnetwerk gemeente Alkmaar

  Afgelopen week stonden er zorgwekkende artikelen in het NHD over de netwerkcapaciteit in Noord-Holland Noord. De situatie zou zelfs zo slecht zijn dat netbeheerder Liander het netwerk in dit gebied voor vier jaar sluit en geen grote bedrijven meer aansluit in die periode. Dat is een zeer onwenselijke situatie die ons zorgen baart. Marius Wiegman en Willem Peters hebben dan ook schriftelijke vragen ingediend om te kijken hoe zorgelijk de situatie voor onze gemeente is. Lees verder

 • Verklaring kerncoalitie

  Update kerncoalitie: Afgelopen dagen is gesproken met vertegenwoordigers van de OPA fractie over eventuele toetreding tot de coalitie of steun in de vorm van gedoogsteun. Dit overleg verliep in een goede, en constructieve sfeer. Wederzijds zijn globaal de genoemde opties verkend en bijbehorende wensen besproken. De OPA-fractie heeft ons hierna aangegeven op dit moment uiteindelijk te kiezen om een constructieve oppositiepartij te willen zijn. Dat is een keuze die wij, zeker in het licht van de positieve gesprekken, respecteren en met vertrouwen tegemoet zien. Lees verder

 • Zo gaan we niet met elkaar om

  De Alkmaarse gemeenteraadsfracties van D66, CDA en VVD hebben het vertrouwen opgezegd in de samenwerking met de fracties van GroenLinks en PvdA, waarmee zij samen sinds 2018 een 5-partijen-coalitie vormden. Lees verder

 • Willem Peters treedt toe tot de fractie van de Alkmaarse VVD

  Willem Peters, raadslid van de Lijst Peters, gaat toetreden tot de fractie van de Alkmaarse VVD. Willem Peters heeft recent aangegeven graag toe te treden tot onze fractie en dat verzoek is zeer positief ontvangen door ons. Wij heten Willem dan ook van harte welkom als 7e raadslid van de VVD-fractie! Lees verder

 • Beloofde zebrapad Limmerhoek komt deze zomer

  Nog even geduld en het beloofde zebrapad aan de Limmerhoek, ter hoogte van de accijnstoren, is er weer. Vorig jaar juni hebben Stefan de Haan en Marius Wiegman namens de Alkmaarse VVD al aan het college gevraagd om de oversteekplaats opnieuw aan te leggen, dit omdat dit de wens is van een groot deel van de omwonenden. Lees verder