• Tijdelijk holocaustmonument in Alkmaar in 2020

  In 2020 zal er tijdens de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog een tijdelijk holocaustmonument worden geplaatst in Alkmaar. Fractievoorzitter John van der Rhee vroeg namens de VVD of de gemeente mee wilde werken aan dit initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De gemeente heeft hier gehoor aan gegeven. Lees verder

 • Blijvend lage woonlasten in Alkmaar!

  Het was vanmorgen misschien even schrikken voor u, diverse media die meldden dat ‘de gemeentelijke belastingen fors zouden stijgen’. Dat is echter niet het geval in Alkmaar! Wij hebben u immers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 beloofd dat de woonlasten in Alkmaar onverminderd laag zouden blijven en daar houden wij ons aan. Lees verder

 • Zorgen om dreigende stijging waterpeil veenweide

  Met lichte zorg namen wij vandaag kennis van het voornemen van de Provincie Noord-Holland om het waterpeil in de veenweidegebieden te laten stijgen. Dit kan wel eens zeer nadelige gevolgen hebben voor de veehouderijen in onze gemeente. Wij hebben daarom de bijgevoegde vragen gesteld aan het College. Lees verder

 • Glasvezel in het buitengebied!

  Het heeft even geduurd, maar eindelijk is er goed nieuws voor de (agrarische) ondernemers in onze buitengebieden. Er gaat glasvezel komen! Voormalig raadslid Bram Eekhout heeft zich hier jarenlang voor ingezet en nu is het eindelijk zover. De aanhouder wint! Lees verder

 • De gemeentelijke begroting voor 2019

  Vanavond is de eerste gemeentelijke begroting van het nieuwe College besproken. Kijkend naar de gepresenteerde begroting dan zijn wij zeer blij met de ingeslagen weg, al hebben wij op bepaalde punten ook nog wat vragen en kritische kanttekeningen. Lees verder

 • Het Heem gaat verhuizen!

  Eindelijk een oplossing voor Het Heem, einde aan de overlast in zicht! Door een breed gesteunde VVD-motie van Tamara Vermeulen zal uiterlijk 2020 een oplossing voor Het Heem komen; die dan zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Het Heem zal bij die oplossing een andere locatie krijgen. Fijn voor de bewoners in de omgeving, en goed voor de mensen die hier gebruik van (moeten) maken. Lees verder

 • Nieuwe parkeervergunning voor de Spoorbuurt

  Goed nieuws voor bewoners van de Spoorbuurt! Vanaf 1 februari 2019 is het voor hen namelijk mogelijk een vergunning aan te schaffen voor de nabijgelegen parkeergarages De Kazerne of het Kanaalschiereiland. Lees verder

 • Schriftelijke vragen: ‘Geen belasting op zonnepanelen in Alkmaar.’

  In zijn uitspraak van 17 april 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald dat zonnepanelen tot het onroerend goed kunnen worden gerekend en dus mogelijk meetellen in de bepaling van de WOZ-waarde. Lees verder

 • Schriftelijke vragen WW-fraude door Poolse arbeidsmigranten

  De fractie van de Alkmaarse VVD heeft deze week schriftelijke vragen gesteld over mogelijke uitkeringsfraude van Poolse Arbeidsmigranten. Lees verder

 • Stop de inbraakgolf!

  Wij hebben vandaag vragen ingediend over de inbraken deze vakantie. Wij willen dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen om de vakantie-inbraakgolf tegen te gaan. Dit moet echt een topprioriteit zijn voor de politie en handhaving. Lees verder

 • Alkmaarse VVD: ‘‘Ondertunnel Huiswaarderweg!’

  De Huiswaarderweg moet op termijn ondertunneld zijn. Dat is één van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van de Alkmaarse VVD waarover de kiezer zich woensdag 21 maart mag uitspreken. Dat er over niet al te lange tijd iets aan de Huiswaarderbrug moet gebeuren, was al bekend. De brug voldoet namelijk niet meer aan de strengste EU-richtlijnen voor zwaar verkeer, dat nu moet omrijden. Groot onderhoud is nodig en de VVD grijpt dit nu aan om te pleiten voor een ondertunneling van zowél de Huiswaarderbrug als de Huiswaarderweg. Lees verder

 • VVD-fracties blij met vragen Tweede Kamer: onderzoek naar spitsstrook A9

  Op 20 februari hebben heel veel automobilisten last gehad van de storing bij de spitsstrook op de A9. Vele reizigers uit de regio Alkmaar hebben in de kilometerslange file gestaan. Deze storing is voor VVD Tweede Kamerleden Remco Dijkstra en Rudmer Heerema aanleiding geweest om Kamervragen te stellen over de spitsstrook A9 Alkmaar-Akersloot. In de vragen willen Dijkstra en Heerema onder ander van de Minister weten of het mogelijk is om de spitsstrook op te waarderen naar een volwaardige rijbaan. Dit zou betekenen dat er -spits of geen spits- altijd drie rijstroken zijn en dat er de hele dag door 130 km/u mag worden gereden. De regionale VVD-fracties van Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schagen en Uitgeest zijn enthousiast en ondersteunen het initiatief van hun partijgenoten in de Tweede Kamer. Lees verder

 • VVD-fracties doen beroep op Provincie: stel aanpak N246 uit!

  Op 19 januari maakte de Provincie bekend dat de aanpak van de N246 (Alkmaar-Zaanstad) uitgevoerd zal worden vanaf de zomer van 2018. Dit betekent dat gedurende een half jaar gelijktijdig gewerkt zal worden aan de N246 en de Leeghwaterbrug (N242). De regionale VVD-fracties van Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schagen en Uitgeest doen een beroep op de Provincie om dit uit te stellen. Lees verder

 • VVD wil maatregelen grondwateroverlast Oudorperpolder

  Sinds de Kerstdagen wordt in delen van de Oudorperpolder melding gedaan van hoogstaand grondwater. Dit leidt tot problemen. Wij willen hiervoor oplossingen. Lees verder

 • Ambitieuze kandidatenlijst VVD Alkmaar vastgesteld!

  De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is bekend. U vindt hem hier. Lees verder

 • Verbod op drugsgebruik in openbare gebieden

  Vanaf komende maand zullen er strengere regels zijn om het openbare drugsgebruik tegen te gaan. Wij hebben hier vorige maand vragen over gesteld aan het College en de VVD is dan ook blij dat de Algemene Plaatselijke Verordening wordt aangescherpt. Het is voor ons onacceptabel dat recreanten en omwonenden geconfronteerd worden met achtergelaten drugsmaterialen in en rond onze parken. Lees verder

 • Begrotingsoverschot 2018

  Vorige week werd de begroting voor 2018 gepresenteerd en deze laat zien dat VVD-wethouder van financiën Pieter Dijkman goed werk heeft geleverd. De begroting laat namelijk een positief saldo van 431.000 euro zien en er is bovendien een sluitende meerjarenraming. Het positieve beeld dat werd geschetst van de voorjaarsnota 2018-2021 wordt hierbij voortgezet. Lees verder

 • College beantwoordt vragen drugsoverlast

  Vorige maand heeft raadslid Tamara Vermeulen het College een aantal vragen gesteld met de betrekking tot de overlast die drugsgebruikers met hun drugsgebruik zouden veroorzaken. Het bleek namelijk dat 50% meer Alkmaarders meer overlast ervaren ten opzichte van 2013. Deze overlast zou met name plaatvinden rond de Alkmaarderhout, maar ook bij bijvoorbeeld de Mare en andere parken. Inmiddels heeft het College de vragen van ons beantwoord. Lees verder

 • Status tegenprestatie bijstandsuitkering

  De VVD Alkmaar is benieuwd wat de status is van de tegenprestatie in Alkmaar. De Participatiewet is ingegaan op 1 januari 2015 en daarmee zijn gemeenten verplicht om invulling te geven aan het instrument ‘tegenprestatie’. We hebben met elkaar een verordening vastgesteld. Voorts staat er in het coalitieakkoord dat iedere Alkmaarder iets doet voor zijn of haar uitkering. De VVD-fractie heeft een aantal vragen aan het college. Lees verder

 • Radicalisering ook op Alkmaarse scholen?

  Vandaag stond er in het NHD een ingezonden brief met vragen over radicalisering op basisscholen. Wij delen de zorgen van de briefschrijver en hebben deze vragen dan ook formeel aan het college gesteld. Lees verder