Nieuws

 • Ook in 2021 behoort Alkmaar tot de goedkoopste gemeentes in Nederland

  Alkmaar is wederom een van de goedkoopste gemeentes van Nederland om in te wonen. Dat vinden wij goed nieuws want wij maken ons al jaren hard voor lage woonlasten. Lees verder

 • VVD motie: Binnen twee jaar evaluatie over Sint Pancras en Koedijk

  Deze week is de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard goedgekeurd door de Tweede Kamer. Wel is er door de VVD succesvol een motie ingediend die ervoor zorgt dat de gemeenten Dijk en Waard en Alkmaar, samen met de inwoners van Sint Pancras en Koedijk, gaan evalueren en verkennen of niet alsnog een grenscorrectie gewenst is. Lees verder

 • Beantwoording vragen losloopgebieden honden Graft en De Rijp

  In december heeft Marius Wiegman vragen gesteld aan het college over de signalen dat er te weinig losloopgebieden zijn voor honden in Graft en De Rijp. Het college heeft hierop het volgende geantwoord. Lees verder

 • Alkmaarse VVD stelt schriftelijke vragen over geluidsschemen Westelijke Randweg

  De Alkmaarse VVD heeft deze week schriftelijke vragen gesteld aan het college over het plaatsen van een geluidsschermen langs de gehele Westelijke Randweg, van de Gabriël Metsulaan tot aan de Huiswaarderweg. Lees verder

 • Geen nieuwe statushouders in belastingkantoor

  Afgelopen week heeft het COA aan Alkmaar verzocht om het leegstaande belastingkantoor aan de Robonsbosweg beschikbaar te stellen voor 500 (!) statushouders. De Alkmaarse VVD vindt dit geen goed plan. Onze gemeente heeft in het –recente- verleden genoeg gedaan als het gaat om de opvang van statushouders. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over herstart AZ met publiek

  Vorige week presenteerde de KNVB de plannen voor de start van de eredivisie in september. Dit nieuwe protocol vraagt veel van de club, gemeente en de supporters. Zo zal het publiek meer gespreid naar het stadion moeten komen, om drukke toegangswegen te voorkomen. Wij zien het plaatsen van (overdekte) terrassen om het stadion als een mogelijkheid om het wachten voor de wedstrijd wat aangenamer te maken en het publiek meer gespreid naar het stadion te laten komen. Lees verder

 • VVD vraagt om oversteekplaats Limmerhoek

  De Alkmaarse VVD heeft het college gevraagd om te kijken of er een oversteekplaats gerealiseerd kan worden bij de Limmerhoek. Ter hoogte van het Verdronkenoord en de Voormeer was vroeger een oversteekplaats, maar deze is inmiddels verdwenen. De bewoners zien deze graag terugkeren. Lees verder

 • Bram Daalder krijgt plek in Alkmaars straatbeeld

  De gemeente Alkmaar heeft positief gereageerd op de schriftelijke vragen die wij 18 mei hebben gesteld. Wij vroegen daarbij of het college bereid was om de Alkmaarse verzetsheld Bram Daalder opnieuw te eren in het straatbeeld van de stad. De reactie daarop was positief. Ook werd toegezegd het namenmonument dit jaar te plaatsen. Lees verder

 • Vertrek Stefan de Haan, wisseling in VVD-fractie

  Ons raadslid Stefan de Haan zegt zijn lidmaatschap van de gemeenteraad op. De Haan kan zijn raadswerk vanaf augustus niet meer combineren met zijn reguliere baan bij de Koninklijke Marine. Marius Wiegman volgt De Haan in de gemeenteraad op. Lees verder

 • Alkmaarse VVD pleit voor erkenning Bram Daalder in straatbeeld

  De Alkmaarse VVD is van mening dat verzetsheld Bram Daalder geëerd zou moeten worden in het straatbeeld van de stad. Fractievoorzitter John van der Rhee heeft dan ook aan het college gevraagd of het bereid is dit te bewerkstelligen. Ook is gevraagd naar de voortgang van het namenmonument voor alle slachtoffers uit de gemeente Alkmaar die tijdens de holocaust het leven lieten. Lees verder

 • Grotere terrassen en meer ruimte voor ondernemers

  De coronamaatregelen hadden en hebben een grote impact op hoe wij ons dagelijkse leven invullen. Winkels, scholen en verzorgingstehuizen werden gesloten, waardoor mensen noodgedwongen thuis kwamen te zitten. Er is echter voorzichtig licht aan het einde van de tunnel te zien. Lees verder

 • Vragen over uitstel van gemeentelijke belastingen voor ondernemers

  Sinds afgelopen zondagmiddag zijn er verregaande maatregelen getroffen in de strijd tegen het coronavirus. Dit heeft vanzelfsprekend ook grote gevolgen voor de Alkmaarse ondernemers. Als lokale overheid is het belangrijk om te kijken wat we voor hen kunnen betekenen. Wij hebben daarom de bijgevoegde vragen aan het college gesteld om betalingen van verschillende gemeentelijke belastingen uit te stellen. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over locatie eventuele huldiging AZ

  Als Alkmaarse VVD zijn we ontzettend trots op AZ Alkmaar en genieten we van de goede resultaten. Heel stiekem dromen wij al van een kampioenschap, maar we moeten natuurlijk nuchter blijven. Er zijn nog negen wedstrijden te spelen. Als gemeente moeten we natuurlijk wel altijd rekening houden met alle scenario’s en dus ook met een kampioenschap. Mocht het zover komen, en AZ gehuldigd worden, is een goede locatie in overleg met supporters, AZ, ondernemers, veiligheidsdiensten en de gemeente heel erg belangrijk. Daarom hebben wij de bijgevoegde vragen aan het college gesteld. Lees verder

 • Geen windmolens in de Schermer

  Met verbazing lazen wij vorige week het artikel in het Noordhollands Dagblad, waarin stond dat 'de deur openstaat voor windmolens in de Schermer en de Eilandspolder (Natura 2000-gebied).' Wij zijn tegen deze vorm van horizonvervuiling in ons buitengebied en hebben dat ook duidelijk opgenomen in het coalitieakkoord. Lees verder

 • Ook dit jaar lage woonlasten!

  Ook dit jaar zijn de woonlasten in Alkmaar weer laag! Ondanks een lichte stijging behoren de woonlasten in onze gemeente weer tot de laagste van Nederland. Lees in dit artikel wat dit voor u betekent als huurder of woningeigenaar. Lees verder

 • Verzoek tot organiseren hoorzitting ruimtelijke ordening buitengebied gemeente Alkmaar

  Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet ruimt veel regelgeving op, geeft ruimte aan initiatieven en gaat uit van vertrouwen in de inwoner/ondernemer. De VVD stelt voor om namens de Alkmaarse gemeenteraad, via de raadsgriffie, álle inwoners en ondernemers in het buitengebied via een brief uit te nodigen om gebruik te maken van het spreekrecht, om de casus en bijkomende problematiek toe te lichten. Iedere inwoner / ondernemer in het buitengebied, die problemen heeft met bijvoorbeeld het bestemmingsplan kan zijn verhaal in een separaat ingerichte commissie vertellen, opdat die later kan besluiten wat er moet gebeuren. De VVD hoopt via deze weg alle problematiek inzichtelijk te krijgen. Lees verder

 • Motie VVD aangenomen: Alkmaar krijgt volgend jaar Holocaustmonument

  © ...

  Afgelopen maandag werd onze motie 'Opdat wij nooit vergeten', unaniem aangenomen door de raad. Dat is goed nieuws, dat betekent namelijk dat er volgend jaar een Holocaustmonument geplaatst gaat worden op een centrale en openbare plek in Alkmaar. Dit monument zal alle namen bevatten van alle Alkmaarse Joden die in de oorlog zijn vermoord. Lees verder

 • De Alkmaarse VVD & stikstof: Hoe staan we erin?

  Al maandenlang domineert de stikstofcrisis het nieuws. Sinds de uitspraak van de Raad van State is het kabinet bezig met zoeken naar een uitweg. Makkelijke oplossingen zijn er niet. Op een drietal terreinen heeft de stikstofproblematiek het meest zijn weerslag: Woningbouw, infrastructuur en de agrarische sector. Ook in Alkmaar heeft de stikstofcrisis impact. In dit artikel leggen we graag uit welke koers de Alkmaarse VVD vaart. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over drugsgebruik in Alkmaar en de regio

  De Alkmaarse VVD is geschrokken van de berichtgeving dat het gebruik van harddrugs onder jongeren in regio Alkmaar explosief is toegenomen. In Alkmaar heeft 33,2% van de jongeren ooit harddrugs gebruikt. De jongeren gebruiken de harddrugs voornamelijk bij het uitgaan (79,8%). Dat betekent dat we als gemeente een grote verantwoordelijkheid hebben. Reden voor Christiaan Peetoom om bijgevoegde vragen te stellen aan het College. Lees verder

 • Evaluatie camera toezicht: Minder diefstallen en geweldplegingen

  Goed nieuws! Het aantal diefstallen, inbraken en verstoringen van de openbare orde is sinds 2015 flink afgenomen, dat blijft uit het rapport 'Evaluatie Cameratoezicht Alkmaar 2019'. Sinds 2015 daalde het aantal diefstallen van 953 naar 455 in 2018. Ook het aantal geweldplegingen werd minder. In 2015 waren dat er 204, drie jaar later 175. Daar zijn wij blij mee, want het plaatsen van extra (mobiele) camera's stond in ons verkiezingsprogramma en veiligheid heeft altijd onze prioriteit. Lees verder