• VVD-fracties doen beroep op Provincie: stel aanpak N246 uit!

  Op 19 januari maakte de Provincie bekend dat de aanpak van de N246 (Alkmaar-Zaanstad) uitgevoerd zal worden vanaf de zomer van 2018. Dit betekent dat gedurende een half jaar gelijktijdig gewerkt zal worden aan de N246 en de Leeghwaterbrug (N242). De regionale VVD-fracties van Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schagen en Uitgeest doen een beroep op de Provincie om dit uit te stellen. Lees verder

 • VVD wil maatregelen grondwateroverlast Oudorperpolder

  Sinds de Kerstdagen wordt in delen van de Oudorperpolder melding gedaan van hoogstaand grondwater. Dit leidt tot problemen. Wij willen hiervoor oplossingen. Lees verder

 • Ambitieuze kandidatenlijst VVD Alkmaar vastgesteld!

  De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is bekend. U vindt hem hier. Lees verder

 • Verbod op drugsgebruik in openbare gebieden

  Vanaf komende maand zullen er strengere regels zijn om het openbare drugsgebruik tegen te gaan. Wij hebben hier vorige maand vragen over gesteld aan het College en de VVD is dan ook blij dat de Algemene Plaatselijke Verordening wordt aangescherpt. Het is voor ons onacceptabel dat recreanten en omwonenden geconfronteerd worden met achtergelaten drugsmaterialen in en rond onze parken. Lees verder

 • Begrotingsoverschot 2018

  Vorige week werd de begroting voor 2018 gepresenteerd en deze laat zien dat VVD-wethouder van financiën Pieter Dijkman goed werk heeft geleverd. De begroting laat namelijk een positief saldo van 431.000 euro zien en er is bovendien een sluitende meerjarenraming. Het positieve beeld dat werd geschetst van de voorjaarsnota 2018-2021 wordt hierbij voortgezet. Lees verder

 • College beantwoordt vragen drugsoverlast

  Vorige maand heeft raadslid Tamara Vermeulen het College een aantal vragen gesteld met de betrekking tot de overlast die drugsgebruikers met hun drugsgebruik zouden veroorzaken. Het bleek namelijk dat 50% meer Alkmaarders meer overlast ervaren ten opzichte van 2013. Deze overlast zou met name plaatvinden rond de Alkmaarderhout, maar ook bij bijvoorbeeld de Mare en andere parken. Inmiddels heeft het College de vragen van ons beantwoord. Lees verder

 • Status tegenprestatie bijstandsuitkering

  De VVD Alkmaar is benieuwd wat de status is van de tegenprestatie in Alkmaar. De Participatiewet is ingegaan op 1 januari 2015 en daarmee zijn gemeenten verplicht om invulling te geven aan het instrument ‘tegenprestatie’. We hebben met elkaar een verordening vastgesteld. Voorts staat er in het coalitieakkoord dat iedere Alkmaarder iets doet voor zijn of haar uitkering. De VVD-fractie heeft een aantal vragen aan het college. Lees verder

 • Radicalisering ook op Alkmaarse scholen?

  Vandaag stond er in het NHD een ingezonden brief met vragen over radicalisering op basisscholen. Wij delen de zorgen van de briefschrijver en hebben deze vragen dan ook formeel aan het college gesteld. Lees verder

 • Vragen over zwervende gebruikte drugsmaterialen

  De VVD Alkmaar maakt zich nog steeds ernstige zorgen over het aantal drugsgebruikers in Alkmaar. Deze overlastgevende drugsgebruikers laten gebruikt drugsmateriaal liggen in onze mooie parken, wat een groot gevaar is voor onze gezondheid. Lees verder

 • VVD tegen woningbouwplan Dorpsstraat Markenbinnen

  De Alkmaarse VVD zal geen steun verlenen aan bestemmingsplan Dorpsstraat Markenbinnen. Het bestemmingsplan bevat een wijziging van de bestaande bestemming waardoor de bouw van vijf woningen aan het einde van de Dorpsstraat in Markenbinnen wordt mogelijk gemaakt. Naar verwachting wordt het voorstel in september aan de gemeenteraad voorgelegd. Lees verder

 • Grafzerk Maerten Pieterz. van der Mey

  Maerten Pieterz. van der Mey was één van de bekendste figuren van het Alkmaars beleg in 1573. Zijn grafzerk in de Grote Kerk te Alkmaar is echter niet zichtbaar omdat er een nieuw scherm voor staat. Dat is voor ons niet acceptabel. Lees verder

 • Verzetsheldin Truus Wijsmuller

  Op 21 april 1896 zag Truus Wijsmuller het levenslicht op de Mient in onze prachtige stad Alkmaar. Achteraf gezien was dat een historisch moment, want veertig jaar later zou zij uitgroeien tot een ware verzetsheldin. Wij vinden dat deze heldin op passende wijze geëerd moet worden. Lees verder

 • V.V. Alkmaar en Topsport aan de Westrand

  Donderdagavond 18 mei is er een voorstel aangenomen die het mogelijk maakt dat AFC'34 hun accommodatie kan vernieuwen en de dames van VV Alkmaar vanaf komend seizoen hun wedstrijden zullen gaan afwerken in Alkmaar. De VVD Alkmaar is blij met dit heugelijke nieuws. Wij willen de verenigingen bij deze dan ook van harte feliciteren! Lees verder

 • Alkmaar bedankt!

  De stofwolken rondom de landelijke verkiezingen beginnen langzaam aan op te trekken en de formatie is inmiddels in volle gang. Ondanks het verlies van een aantal zetels ten opzichte van de vorige verkiezingen zijn we met een ruime meerderheid de grootste partij van Nederland geworden. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de inwoners van onze prachtige gemeente. Voor het eerst in de historie was de VVD namelijk de grootste partij van Alkmaar bij de Tweede Kamerverkiezingen! Daarvoor zijn wij u natuurlijk enorm dankbaar. Lees verder

 • In gesprek met staatssecretaris Eric Wiebes

  Op zaterdag 25 februari is Eric Wiebes te vinden in het Emmakwartier in Alkmaar. Samen met vrijwilligers en de VVD Alkmaar gaat de staatssecretaris van Financiën van deur tot deur in de wijk om te praten met de bewoners. De VVD wil graag weten wat er speelt in uw buurt. Wat kan beter en wat gaat juist goed? Lees verder

 • Bespreek Alkmaar onder het genot van een bakkie met de VVD

  Op woensdag 22 februari staat de VVD met de Bakkie doen-truck voor de bibliotheek, aan de Gasthuisstraat in Alkmaar. De VVD wil graag weten wat er speelt in uw buurt en onder het genot van een bakkie komen vaak de mooiste gesprekken tot stand.We staan daarom van 11:00 tot 15:00 met de truck in het centrum, hier kunt u terecht voor een gratis kopje koffie en een goed gesprek. Lees verder

 • Introductie van Christiaan Peetoom als fractie-assistent

  Sinds december is Christiaan Peetoom ons team komen versterken als fractie-assistent. Wij heten Christiaan natuurlijk van harte welkom en wensen hem veel succes. In dit stuk stelt de geboren Alkmaarder zichzelf aan u voor. Lees verder

 • 2016: Een jaar met vele uitdagingen en mooie successen

  De jaarwisseling staat voor de deur en dat betekent dat 2016 er bijna op zit. Een prima gelegenheid om terug te kijken op de afgelopen twaalf maanden en vooruit te blikken op wat komen gaat. 2016 was een jaar met vele uitdagingen en mooie successen. Lees verder

 • Genieten in het groen!

  Vorige week diende raadslid Bram Eekhout een motie in voor de plaatsing van Canadese stoelen in de Alkmaarse parken en natuurgebieden. Lees verder

 • Veiligheid blijft een speerpunt

  Ook de afgelopen week zijn wij weer druk bezig geweest. Zo was er onder andere nieuws over de zwerversproblematiek in De Hoef en de Mare, is er helaas weer sprake van een inbraakgolf, kwam Sinterklaas aan in Alkmaar en werd de landelijke kieslijst (met Alkmaars tintje) bekend gemaakt. Lees verder