Verklaring kerncoalitie

Na onze eerdere verklaring op 7 september j.l., hebben wij onderstaand gecommuniceerd met betrekking tot de nieuwe politieke realiteit in Alkmaar:

De kerncoalitie ziet voldoende mogelijkheden om met de drie zittende wethouders door te besturen tot er zich een nieuwe, door de verkiezingen in maart 2022 gevormde politieke realiteit vormt. De nieuwe portefeuilleverdeling geeft ter illustratie daarvan al aan dat het college kordaat doorpakt op de nieuwe situatie.

Dit kan ondersteund worden met afspraken over gedoogsteun, of met wisselende meerderheden.

Ook kan er gekozen worden om, zowel bij gedoogsteun, als bij wisselende meerderheden, een vierde (eventueel onpartijdige) vak-wethouder aan de raad voor te dragen, zodat de werkzaamheden gespreid worden over meer collegeleden.

Tot slot kan er gesproken worden met één of meerdere partijen, die toe zouden willen treden tot het college dat nu door de kerncoalitie gevormd wordt.

Met vertegenwoordigers van de OPA fractie is gesproken over deze opties. Dit verliep in een goede, en constructieve sfeer. Wederzijds zijn globaal de genoemde opties verkend en bijbehorende wensen besproken. 

De OPA-fractie heeft ons hierna aangegeven op dit moment uiteindelijk te kiezen om een constructieve oppositiepartij te willen zijn.

Dat is een keuze die wij, zeker in het licht van de positieve gesprekken, respecteren en met vertrouwen tegemoet zien.

Immers, zoals op 7 september j.l. al eerder gecommuniceerd; de kerncoalitie ziet voldoende mogelijkheden om met de drie zittende wethouders door te besturen tot er zich een nieuwe, door de verkiezingen in maart 2022 gevormde politieke realiteit vormt. Tot die tijd blijven wij uiteraard open staan voor vormen van samenwerking in de raad om onze mooie gemeente op een goede wijze te kunnen besturen!

David Schultz                                  Iris Zeijlemaker                              John van der Rhee

D66                                                  CDA                                                  VVD