Pieter Dijkman laat Alkmaar financieel kerngezond achter

Alkmaar heeft de financiën uitstekend op orde, dat concludeert accountantsbureau BDO. Het bureau bekeek de jaarverslagen van 355 gemeentes over 2020 en gaf Alkmaar een dikke 9. Ook staat onze gemeente op plek 9 van de financieel meest gezonde gemeentes met meer dan 100.000 inwoners. In 2019 stonden we nog op plek 18.  

Alle gemeentes werden beoordeeld op dezelfde punten, namelijk; solvabiliteitsrisico, nettoschuldenquote, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte (begroting) en belastingcapiciteit. Op bijna al deze onderdelen werd Alkmaar ingedeeld in de categorie 'minst risicovol', wat de beste classificatie is en uiteindelijk resulteerde in het hoge rapportcijfer. 

Wat de prestatie extra knap maakt is dat maar liefst 125 van de 355 gemeentes tekorten hebben en zodoende te weinig geld hebben om hun benodigde uitgaven te doen. Dit kan ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld minder geld gaat naar scholen en wegonderhoud, of dat de gemeentelijke belastingen omhoog moeten. 

In Alkmaar is dit allemaal niet het geval. Het huishoudboekje is op orde, financieel staan wij er goed voor en de woonlasten in onze gemeente blijven laag. Als we kijken naar hoe Alkmaar er bij de aanstelling van Dijkman voor stond, dan kunnen we concluderen dat dit een knap staaltje is van de wethouder financiën, die na de verkiezingen niet terug zal keren in deze rol.

Mocht u benieuwd zijn naar het complete rapport van BDO, klik dan op de volgende link: https://go.bdo.nl/Benchmark-gemeenten-2022-ps-dzb-bm-gem-lo-22.html?_ga=2.7522738.1061372130.1642764527-209144969.1642764527