Art. 42 vragen over problemen verlengen parkeervergunning

Sinds 1 januari 2022 verzorgt P1 het parkeerbeheer in de gemeente Alkmaar. Zij nemen deze dienstverlening daarmee over van Coöperatie Parkeerservice. P1 is vanaf dat moment verantwoordelijk voor het beheer van parkeervergunningen, de ontheffingen en abonnementen, het beheer van de parkeergarages en de handhaving.

De parkeerproducten die via Coöperatie Parkeerservice zijn afgesloten waren geldig tot en met 31 januari 2022. De afgelopen maanden hebben de bewoners de kans gekregen om hun bestaande parkeervergunning te verlengen. Wij hebben inmiddels meerdere meldingen ontvangen dat dit in meerdere delen van de stad mis is gegaan.

Zo heeft een bewoner van de binnenstad ons gemeld dat zijn parkeervergunning is ingetrokken en dat hij op een wachtlijst is geplaatst omdat hij ‘buiten de zone is verhuisd’. Deze bewoner is echter slechts een paar huizen verderop gaan wonen, nog steeds in het centrum. Na telefonisch contact te hebben opgenomen met P1 zou dit probleem worden opgelost. Inmiddels heeft de bewoner zijn geld echter geretourneerd gekregen en is de vergunning ingetrokken, waardoor hij boetes kan ontvangen als hij voor de deur parkeert.

Een bewoner uit de Spoorbuurt meldt een soortgelijk probleem. Deze bewoner woont al twintig jaar in de Spoorbuurt en kreeg van P1 een email waarin stond dat hij op de wachtlijst is geplaatst. Tenslotte was er nog de melding van een bewoner uit het centrum, wiens aanvraag wel was goedgekeurd, maar waarbij de slagboom van de parkeergarage Schelphoek ineens niet meer openging. Kortom, de overstap van Coöperatie Parkeerservice naar P1 lijkt verre van soepel te gaan. Daarom willen wij het college de volgende vragen stellen:   

1. Is het college bekend met bovenstaande problemen?

2. Kan het college aangeven wat de oorzaak is van deze problemen en wat de exacte omvang van het probleem is?

3. Op welke termijn denkt het college dat er een oplossing is voor de getroffen bewoners?

4. Wat gebeurt er met de boetes die de bewoners in de tussentijd ontvangen?