Zo gaan we niet met elkaar om

De Alkmaarse gemeenteraadsfracties van D66, CDA en VVD hebben het vertrouwen opgezegd in de samenwerking met de fracties van GroenLinks en PvdA, waarmee zij samen sinds 2018 een 5-partijen-coalitie vormden.

De fracties van D66, CDA en VVD geven aan dat samenwerken in een zo brede coalitie constant aandacht vereist, bereidheid om met elkaar te overleggen, compromissen te zoeken en vertrouwen te hebben, houden en geven.

Op vrijdag 27 augustus werd een groot deel van de raad verrast door de aanvraag van een extra raadsvergadering op de kortst mogelijke termijn, over de opvang van evacués uit Afghanistan in Alkmaar. De PvdA en GroenLinks hebben het niet nodig gevonden om hun coalitiegenoten, het college als geheel, of de betrokken portefeuillehouders te informeren, of te consulteren. Het staat eenieder vrij om elk democratisch raadsinstrument in te zetten, maar dit soort handelen is funest voor het onderlinge vertrouwen. Deze breuk in vertrouwen werd door beide partijen niet of nauwelijks ingezien. Dit bleek tijdens een ingelast overleg met alle betrokkenen van de oude coalitie, en is ook tijdens het raadsdebat gebleken.

Op het vluchtelingendossier is met name dat onderling vertrouwen essentieel. De wijze waarop met de gevolgen van de Afghaanse crisis zal worden omgegaan in Alkmaar, vereist een fundamenteel andere houding dan op stel en sprong de gehele raad, en dus ook collega-coalitiepartijen, aan te zetten hierover een besluit te nemen. Daar is niemand bij gebaat, en brengt een zorgvuldige oplossing niet dichterbij. Immers, zo gaan we niet met elkaar om. Deze kerncoalitie van D66, CDA en VVD wil op een constructieve manier meedenken over oplossingen voor het vluchtelingenvraagstuk.

Het is nog 6,5 maand tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Deze kerncoalitie wil de door de raad benoemde wethouders van hun partijen het werk voort laten zetten, met “Alkmaar aan Zet” als vertrekpunt. Dit kan met wisselende meerderheden, maar kan ook met een meer structurele oplossing. We nodigen eenieder uit om hierover op korte termijn met ons in gesprek te gaan. We zijn immers gekozen om de gemeente te besturen, en die verantwoordelijkheid blijven we met hart en ziel voor Alkmaar nemen.

Voor dit moment geven ondergetekenden publiekelijk geen individuele statements af, anders dan deze verklaring. Wij gaan er vanuit dat wethouders Konijn, te Beest en Dijkman ook deze lijn zullen volgen.

David Schultz, Iris Zeijlemaker en John van der Rhee