Willem Peters treedt toe tot de fractie van de Alkmaarse VVD

Willem Peters, raadslid van de Lijst Peters, gaat toetreden tot de fractie van de Alkmaarse VVD. Willem Peters heeft recent aangegeven graag toe te treden tot onze fractie en dat verzoek is zeer positief ontvangen door ons. Wij heten Willem dan ook van harte welkom als 7e raadslid van de VVD-fractie!

Een gekozen raadslid is volgens de Kies- en Gemeentewet een zelfstandig lid van de gemeenteraad. Hij kan om die reden altijd zelf kiezen om wel of niet deel uit te maken van een fractie. Na eerdere eigenstandige politieke keuzes van Willem, is hij al enige tijd zelfstandig raadslid. Doordat zijn fractie-assistent Rene de Boer voor zijn werk naar de Caraïben vertrekt, moest Willem bepalen “hoe verder”. Daar volgde zijn verzoek aan de Alkmaarse VVD-fractie uit voort.

Voor de VVD kwam het verzoek om toe te treden echter niet geheel onverwachts. De persoonlijke en politieke verhoudingen tussen Willem en de leden van de Alkmaarse VVD-fractie waren en zijn immers uitstekend. Ook het stemgedrag in de gemeenteraad komt zeer vaak overeen. Over de wederzijdse verkiezingsprogramma’s zegt Willem zelf: “Het verkiezingsprogramma dat ik voor mijn vorige partij heb geschreven bijt dat van de VVD niet; sterker, veel zaken komen naadloos overeen. Vooral op de onderwerpen bereikbaarheid en parkeren, veiligheid, financiën, de sociale agenda en wonen bestaan grote overeenkomsten”.

Willem staat bovendien binnen de VVD-fractie (en de gehele raad!) bekend als een zeer oprecht, en zeer hard werkend raadslid, met veel dossierkennis. Op basis daarvan zijn er meerdere gesprekken gevoerd, die door de fractie waardevol en gewoon leuk werden gevonden, en die Willem karakteriseerde met “Zo’n groep is voor mij persoonlijk weer even wennen, maar het is echt een leuke club, een warm bad”. Na de beslissing van de fractie, hebben uiteraard ook wethouder Pieter Dijkman en het afdelingsbestuur Willem welkom geheten in ons midden!

Willem Peters onderschrijft het verkiezingsprogramma van de Alkmaarse VVD, en onderschrijft de gemaakte afspraken in het coalitie-akkoord. Fractievoorzitter John van der Rhee stelt dan ook “Een hardwerkend raadslid als Willem past perfect in ons optimistische en nu nog sterkere Alkmaarse VVD-team. De weinige punten waar we het in het verleden niet altijd over eens zijn geweest? Daar zijn we liberaal genoeg voor!”

Raadsvoorzitter Emile Roemer is samen met de griffier geïnformeerd. Naar verwachting zal, conform Reglement van Orde, bij de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering op donderdag 27 mei a.s. rekening worden gehouden met de nieuwe situatie; de 7-mans-fractie van de Alkmaarse VVD, en uiteraard 1 gemeenteraadsfractie minder.