Verklaring VVD mbt besluit Pieter Dijkman

De VVD Alkmaar heeft met spijt, maar vooral waardering en respect kennis genomen van de keuze van onze fantastische wethouder Pieter Dijkman, om na deze raadsperiode definitief te stoppen als wethouder, zodra er een nieuw college is gevormd. 


Pieter heeft met zijn rustige, kundige en vaak ontwapenend nuchtere bestuursstijl de gemeente Alkmaar onvoorstelbaar veel diensten bewezen. Na zijn wethouderschap in Graft-De Rijp, werd hij kortstondig VVD-raadslid, maar al snel weer wethouder, in onze nieuwe gemeente Alkmaar. 


Pieter stelde financieel orde op zaken en hield de belastingen laag, zette sport weer nadrukkelijk op de agenda, bracht rust in het ziekenhuis-dossier, sleepte waar mogelijk de lokale economie door de coronacrisis heen, adresseerde de asielzoekers-opvang-crisis, en droeg als loco-burgemeester vaak het bestuurlijk gewicht van de stad op zijn schouders, op essentiƫle momenten. Zoals bijvoorbeeld na het instorten van het dak van het AZ-stadion, en na het vertrek van burgemeester Bruinooge.


Onze marathonman is nu toe aan een nieuwe, nog onbekende uitdaging, en hoe jammer we dat ook vinden, we kunnen dat alleen maar met warme waardering voor alles wat Pieter gedaan heeft, accepteren.


We zijn blij dat Pieter, mits verkozen, gewoon weer deel wil uitmaken van de volgende VVD-raadsfractie. Dat tekent de mooie teamspirit bij de Alkmaarse VVD. 


Mocht de VVD na de verkiezingen in de positie komen om weer college-verantwoordelijkheid te kunnen dragen, zal diezelfde fractie over de invulling daarvan te zijner tijd een besluit nemen, afhankelijk van uitslag, portefeuilles en capaciteiten. Dat proces zien we met groot vertrouwen tegemoet.


Namens het hele team van de VVD Alkmaar; Pieter BEDANKT!