VVD motie uitgevoerd: Onderzoek alternatieve broedplaatsen meeuwen afgerond

Afgelopen jaar hebben wij succesvol een motie ingediend om op zoek te gaan naar alternatieve broedplaatsen voor meeuwen. De beschermde vogels zorgen jaarlijks voor de nodige overlast tijdens de broedperiode. Vorig jaar kwamen er 548 meldingen binnen bij de gemeente, voornamelijk over het geluid dat wordt geproduceerd. 

Omdat de meeuw een beschermde diersoort is, zijn de mogelijkheden dit tegen te gaan beperkt. Niks doen is voor ons echter geen optie en daarom hebben wij het college vorig jaar, middels een motie, opgedragen onderzoek te doen naar alternatieve broedplaatsen. Dit moeten broedplaatsen zijn buiten de woonkernen. 

Inmiddels is het onderzoek door ecologisch adviesbureau BEC afgerond en zij stellen dat het dat van De Drukkerij aan de Marconistraat op bedrijventerrein Oudorp uitermate geschikt is als meeuwenbroedplaats. De gemeente gaat nog wel met de bedrijvenvereniging communiceren over de meeuwen. Ook zal er meer voorlichting gaan komen in algemene zin.