Maak HVC ook beschikbaar voor huiseigenaren in Huiswaard

Alkmaar mag zich gelukkig prijzen met ons duurzame HVC-net. Een fantastische warmte voorziening die wij in de toekomst over meerdere delen van Alkmaar kunnen uitrollen om stap voor stap op financieel haalbare manier van het gas af te gaan.

Nieuwe huizen mogen vanaf heden niet meer d.m.v. gas worden verwarmd en ook bestaande wijken worden langzamerhand voorzien van het HVC-net. En mede door de prijsstijgingen voor de levering van gas, biedt ook het HVC-net – gezien de reactie dat HVC niet mee zal gaan met de extreme prijsstijgingen van het gas - meer zekerheid van stabiele prijzen voor warmtelevering aan onze Alkmaarse bewoners.

Via bewoners van Huiswaard 1 hebben wij begrepen dat in deze wijk en Muiderwaard het HVC-net wordt aangelegd en alleen de 1100 sociale huurwoningen worden aangesloten op dit net. De private huiseigenaren worden hier overgeslagen en worden niet aangesloten. Sterker nog, ze krijgen niet eens de keuze en mogelijkheid om mee te liften met deze werkzaamheden. Juist nu de straat wordt opengebroken en installateurs huizen gaan ombouwen van gas-verwarmd naar HVC-verwarmd lijkt het bij uitstek geschikt om werkzaamheden aan zowel sociale woningbouw als privaat eigendom te combineren. Het later aanpakken van laatst genoemde categorie leidt tot kapitaalvernietiging, dubbel werk aan straatwerkzaamheden, vertraging in verduurzaming en is in onze ogen discriminatie van woningeigenaren.

Daarom hebben wij de volgende vragen

1.       Is het college op de hoogte van de bovengenoemde situatie?

2.       Speelt de gemeente een rol in deze operatie, zo ja, wat voor een rol?

3.       Zijn met deze operatie subsidiegelden (gemeentelijk, provinciaal dan wel landelijk) gemoeid?

4.       Is er een peiling geweest onder particuliere huiseigenaren om te kijken of er interesse is om een aansluiting op het warmtenet te nemen? Indien nee, waarom niet en kan dit alsnog plaats vinden?

5.       Wie is verantwoordelijk voor de beslissing om particulieren buiten deze operatie te houden en welke overwegingen hebben een rol gespeeld om de particuliere eigenaren niet de mogelijkheid te bieden om voor een andere verwarmingsinstallatie te kiezen??

6.       Wat zijn de kosten per huis om de verwarmingsinstallatie aan te passen voor het HVC-net en hoe is de verdeling van deze kosten tussen HVC (zowel als warmte leverancier, en als beheerder van de leidingen) en eigenaar van de woning?

7.       Kan in overleg met de woningcorporatie, HVC en de gemeente Alkmaar alsnog gekeken worden naar de mogelijkheid om particulieren wel bij dit project te betrekken? Graag een motivatie.