Vragen over brand Het Heem

De Alkmaarse VVD heeft vanmorgen vernomen dat er vannacht brand is uitgebroken bij nachtopvang Het Heem. De Alkmaarse VVD maakt zich al jaren ernstige zorgen over de dak-en thuislozenopvang. Inwoners voelen zich al jaren niet veilig in hun eigen buurt. De problematiek van de overlast houdt al sinds 2016 stand.

Op 27 september 2018 is de motie “Structurele oplossing voor Het Heem” aangenomen. De motie verzoekt het college om als onderdeel van de integrale visie en aanpak uiterlijk in 2020 een andere semi-permanente locatie aan te wijzen voor Dak- en thuislozenopvang Het Heem en deze vervolgens zo spoedig mogelijk te realiseren.

De Alkmaarse VVD wil de volgende vragen stellen aan het college:

1. Kan het college aangeven wat de precieze schade is aan het pand na de uitgebroken brand vannacht?

2. Kan het college aangeven waar de dak- en thuislozen opgevangen gaan worden omdat zij deels niet meer terecht kunnen op de huidige opvanglocatie?

3. Kan het college aangeven wat de voortgang is met betrekking tot de nieuwe opvanglocatie voor DNO Doen aan de Helderse weg? En een datum van oplevering geven?