Presentatie coalitieakkoord: 'Vertrouwen in Alkmaar'

Gisteravond is het nieuwe coalitieakkoord 'Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn', ondertekend door de fractievoorzitters. Op dezelfde avond zijn ook de kandidaat-wethouders voorgedragen. Namens de Alkmaarse VVD is Christiaan Peetoom voorgedragen. Hij zal de portefeuilles Mobiliteit en Bereikbaarheid, Parkeren, Economie (stedelijk, inclusief bedrijventerreinen), Afval en Milieu, Sport (inclusief AZ) en Innovatie, Kennisstad en Smart City onder zijn hoede gaan krijgen. 

Morgenavond zal de benoeming en installatie van de wethouders plaats gaan vinden. Bent u benieuwd naar het coalitieakkoord? Bijgevoegd vind u een link naar het volledige pdf document.