VVD Alkmaar verwacht ondertekende verklaring van niet meer dan 300 vluchtelingen

VVD Alkmaar verwacht ondertekende verklaring van niet meer dan 300 vluchtelingen.

De VVD Alkmaar heeft in de raadsvergadering van afgelopen maandagavond ernstige bedenkingen geuit over het huisvesten van 600 vluchtelingen in het voormalige belastingkantoor in Alkmaar. De VVD legt de grens bij 300 vluchtelingen. Als we uitgaan van 60.000 vluchtelingen die naar Nederland komen dan is dat 0,3 % van de Nederlandse bevolking. De VVD Alkmaar vindt het opvangen van een maximaal aantal vluchtelingen van 0,3% van de Alkmaarse bevolking dan ook logisch. En dat zijn er dus 300. We hebben nu bovendien al ruim 450 vluchtelingen in Alkmaar opgevangen in het AZC in De Hoef.

Fractievoorzitter John van der Rhee sprak niet alleen zijn zorg uit over het hoge aantal vluchtelingen op deze locatie, maar verwacht ook van de vluchtelingen dat zij allemaal een verklaring van acht punten ondertekenen
De 8 punten:
-Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig en moeten ook zo bejegend te worden.
-Heteroseksuelen, homo’s, lesbiennes, transgenders zijn gelijkwaardig en moeten ook zo bejegend te worden.
-Alle godsdiensten zijn ondergeschikt aan de Grondwet en de Nederlandse wetgeving.
-Alle godsdiensten en hun beoefenaars, maar ook niet-gelovigen, zijn gelijkwaardig en moeten ook zo bejegend te worden.
-Elke vorm van geweld, agressie, bedreiging naar medebewoners of Alkmaarders, is onaanvaardbaar.
-Met meer dan 3 personen, kinderen niet meegerekend, wordt er niet als groep naar buiten gegaan.
-Nederlands wordt geleerd vanaf de eerste dag dat dit wordt aangeboden
-Dagbesteding en vrijwilligerswerk is verplicht om een bijdrage aan de Alkmaarse samenleving te leveren
Houden de vluchtelingen zich niet aan deze belofte, dan zijn zij voor de VVD Alkmaar niet meer welkom in de gemeente Alkmaar.

Andere zorgen die de VVD Alkmaar heeft zijn de gevolgen voor het onderwijs in Alkmaar; onze Alkmaarse kinderen mogen nooit de dupe worden van bijvoorbeeld minder aandacht door de instroom van migrantenkinderen. Ook het toewijzen van woningen aan vluchtelingen leidt tot ernstige bezwaren bij de VVD. Het kan niet zo zijn dat vluchtelingen voorrang hebben boven Alkmaarders die op de wachtlijst staan voor een woning volgens de VVD. Dat is niet eerlijk en niet uit te leggen aan onze inwoners. Daarnaast maakt de VVD Alkmaar zich zorgen over de veiligheid rondom de opvanglocatie. De VVD vraagt om een nulmeting waarna de veiligheid rondom de opvanglocatie permanent bekeken en gerapporteerd wordt. De resultaten moeten met de gemeenteraad en de bewoners gedeeld worden.

Op de sokkel van het beeld Victorientje, waarbij het Alkmaars Ontzet elk jaar op de avond van 7 oktober start, staat een trotse tekst geschreven; "Hier is de storm der krijgers afgeslagen, en hield de genius der vrijheid stand". De genius der vrijheid. Hoe houdt die eigenlijk stand in deze situatie? Vrijheid is 1 van de 5 principes waar de VVD op gebouwd is; naast vrijheid zijn dat ook verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid. Deze 5 principes heeft de VVD gebruikt als meetlat om het besluit om  600 vluchtelingen in het belastingkantoor te huisvesten te toetsen. Vanuit deze vijf principes zijn wij daarom tot ons standpunt gekomen.

John van der Rhee: “Ik voorspel u, al onze goede bedoelingen zullen  -zonder het borgen van inburgering, dagactiviteiten, maar vooral veiligheid-  een averechts en uitermate negatief effect hebben. Als er criminelen bij zitten, moeten deze worden opgepakt en wat mij betreft uitgezet. Als er sprake is van valse identiteit, moet er ook hard worden ingegrepen. Als men zich niet houdt aan de West-Europese normen, waarden en wetten, moet dat simpelweg worden afgedwongen of hard gecorrigeerd. Want echte oorlogsvluchtelingen die opvang nodig hebben, moeten die krijgen en mogen niet gebukt gaan onder diegenen die onze gastvrijheid niet waarderen of respecteren. En onze gastvrijheid mag niet ten koste gaan van onze eigen inwoners. Want, "Hier is de storm der krijgers afgeslagen, en hield de genius der vrijheid stand".”