Schriftelijke vragen over herstart AZ met publiek

Vorige week presenteerde de KNVB de plannen voor de start van de eredivisie in september. De vaderlandse competitie kan weer beginnen, maar wel onder strikte voorwaarden vanwege de coronapandemie. Dit nieuwe protocol vraagt veel van de club, gemeente en de supporters.

Zo zal het publiek meer gespreid naar het stadion moeten komen, om drukke toegangswegen en een hoger besmettingsrisico te voorkomen. Wij vinden het van belang dat er goede en duidelijke afspraken worden gemaakt om het bezoek aan het stadion zo soepel en plezierig als mogelijk te laten verlopen. 

Door de bovengenoemde maatregel zal de aanhang langer rond het stadion bivakkeren en het programma rond de wedstrijd zal om die reden moeten worden aangepast. Wij zien het plaatsen van (overdekte) terrassen om het stadion als een mogelijkheid om het wachten voor de wedstrijd wat aangenamer te maken en het publiek meer gespreid naar het stadion te laten komen. 

Uiteraard moet dit wel kunnen, zeker ook gezien de verbouwing rond het stadion. De Alkmaarse VVD heeft vandaag de onderstaande vragen ingediend bij het college om de herstart van de competitie zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Aan het college van B&W

Alkmaar, 14-07-2020

Betreft: Schriftelijke vragen, artikel 42 RvO, over herstart AZ met publiek

Vraag 1: Kent u het bericht “Tussenstop op weg naar volle stadions”?

Vraag 2: Gaat het college in overleg met AZ om te kijken naar de invulling van het nieuw geldende protocol voor de herstart van de Eredivisie met publiek?

Vraag 3: Kunt u de raad op de hoogte houden van de te nemen maatregelen om AZ in haar stadion met publiek te kunnen laten spelen?

In het protocol leest de Alkmaarse VVD dat er een aantal zaken anders gaan, dan voor de corona crisis. Zo is het van belang dat het publiek meer gespreid naar het stadion komt, om drukke toegangswegen met een besmettingsrisico te voorkomen. 

In het protocol staat het volgende opgenomen: 

“Het consequent aanhouden van minimaal 1,5 meter afstand ten opzichte van andere bezoekers is belangrijk. Bezoekers worden gevraagd zo veel mogelijk gespreid van elkaar te arriveren bij het stadion (eventueel in tijdslots), verblijven in het stadion en het stadion te verlaten.”  

De Alkmaarse VVD denkt dat het toestaan van (overdekte) terrassen rondom het stadion ervoor kan zorgen dat supporters meer gespreid naar het stadion zullen komen. 

Vraag 4: Is het college bereid om dit toe staan mits AZ daarom verzoekt en het mogelijk is in combinatie met de herstelmaatregelen van het nieuw te bouwen dak? 

In het protocol staat verder opgenomen dat er goed overleg gevoerd moet worden met supporters en de GGD. 

Vraag 5: Kan het college ervoor zorgen dat alle partijen bij elkaar komen om een veilige start van de eredivisie in Alkmaar te kunnen waarborgen?

Alvast bedankt voor uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Christiaan Peetoom

Raadslid Alkmaarse VVD

Bijlage:

https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/60829/tussenstop-op-weg-naar-volle-stadions

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/23129/operationeel-protocol