VVD vraagt om oversteekplaats Limmerhoek

De Alkmaarse VVD heeft het college gevraagd om te kijken of er een oversteekplaats gerealiseerd kan worden bij de Limmerhoek. Ter hoogte van het Verdronkenoord en de Voormeer was vroeger een oversteekplaats, maar deze is inmiddels verdwenen. 

De bewoners zouden deze graag zien terugkeren. Liefst 210 omwonenden hebben hun handtekening gezet voor de terugkeer van de oversteekplaats. Deze lijst met handtekeningen is afgelopen week ingediend bij de gemeente en wij vragen het college dan ook actie te ondernemen. 

De Alkmaarse VVD is het met de bewoners eens, zeker omdat er een aantal horecagelegenheden zijn in de buurt van dit punt en omdat er veel nieuwbouw is gerealiseerd de laatste jaren. Naast de talrijke schoolgaande kinderen zijn er ook ouderen en mindervalide personen die moeite hebben om hier over te steken.

Stefan de Haan heeft daarom, samen met wijkambassadeur Schelphoek Marius Wiegman, vanmorgen de onderstaande vragen gesteld aan het college: 

1. Vroeger was er een voetgangersoversteek over de Limmerhoek ter hoogte van het Verdronkenoord en de Voormeer. Zie bijgevoegde afbeelding. Wat waren destijds de redenen om deze te verwijderen?

2. Merkt u dat als gevolg van het grote aantal nieuwe woningen op de Schelphoek naast de bestaande bewoning op het Zeglis een toegenomen behoefte tot oversteken op deze locatie van veelal jonge gezinnen, schoolgaande kinderen, mindervaliden en ouderen?

3. De VVD heeft vanuit haar volksvertegenwoordigende rol begrepen dat er bij de omwonenden een grote hoeveelheid handtekeningen (ruim 210) bij de gemeente is ingeleverd, waaruit de behoefte voor een zebrapad blijkt. Bent u als college bereid welwillend naar dit verzoek uit de buurt te kijken?

4. Is het een goed voorstel om de oversteek voor voetgangers weer terug te brengen?