Vragen over uitstel van gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Sinds afgelopen zondagmiddag zijn er verregaande maatregelen vanuit de Rijksoverheid ism het RIVM aangekondigd en stroomt bij veel ondernemers hun zaak leeg of is inmiddels de zaak gesloten.

Veel Alkmaarders volgen deze adviezen goed op en blijven thuis. Het coronavirus raakt hiermee onze lokale ondernemers erg hard. Landelijk worden er al maatregelen getroffen en wordt er gewerkt aan nieuwe maatregelen om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen, alleen dat is niet genoeg. Ook als lokale overheid is het belangrijk om te kijken wat we voor hen kunnen betekenen. 

Recentelijk zijn de belastingaanslagen voor OZB, Reclame-, Precario- en Toerismebelasting op de mat gevallen bij ondernemers. Ondernemers hebben nu vooral problemen met acute liquiditeit om deze periode door te komen. Ondernemers kunnen bij de Belastingdienst onder omstandigheden uitstel van BTW en andere belastingen krijgen. Ook zou het enorm helpen als Alkmaarse ondernemers uitstel krijgen vanuit de gemeente zodat lokale belastingen hun liquiditeit niet nog meer onder druk zetten. Daarom hebben Rich Tiggeler en Christiaan Peetoom de onderstaande vragen aan het college gesteld:

1. In hoeverre heeft het college gehoord over liquiditeitsproblemen bij ondernemers in de gemeente Alkmaar? En heeft het college zicht op hoeveel ondernemers in liquiditeitsproblemen komen door het coronavirus?

2. Is het college bekend met de berichtgeving dat ondernemers bij de Belastingdienst ook al uitstel van BTW en andere belastingen kunnen krijgen? De Alkmaarse VVD vindt dat we onze ondernemers zoveel mogelijk moeten steunen door hen uitstel te geven.

3. Is de gemeente bereid ondernemers uitstel van betaling te geven voor gemeentelijke belastingen (bijvoorbeeld OZB, Reclame-, Precario- en Toerismebelasting) totdat de situatie weer is genormaliseerd en of dit geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden?

4. Welke andere maatregelen kunnen wij als gemeente Alkmaar treffen om ondernemers te helpen of te ondersteunen ten tijde van deze uitzonderlijke situatie?

5. Kunt u aangeven welke mogelijkheden (zoals hierboven) er zijn voor onze sport- en cultuurverenigingen en cultuurinstanties?