Geen windmolens in de Schermer

Met verbazing lazen wij vorige week het artikel in het Noordhollands Dagblad, waarin stond dat 'de deur openstaat voor windmolens in de Schermer en de Eilandspolder (Natura 2000-gebied).' Wij zijn tegen deze vorm van horizonvervuiling in ons buitengebied en hebben dat ook duidelijk opgenomen in het coalitieakkoord. 

Wij hebben in dat akkoord klip en klaar laten opnemen dat er géén grote windmolen- of zonneparken gaan verrijzen op agrarische grond in onze gemeente. Letterlijk staat er: 'Grootschalige zonneparken en mega-windmolens op agrarische grond vinden wij niet passen bij het landschap van Alkmaar en gaan wij tegen.' Dat is duidelijk, en daar gaan wij ons aan houden. Wat overigens niet wil zeggen dat wij tegen duurzaamheid zijn, integendeel, wij zien dat echter graag op andere manieren gebeuren.