Ook dit jaar lage woonlasten!

Gister heeft het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid, van de Rijksuniversiteit in Groningen een rapport gepubliceerd met de woonlasten in de veertig grootste gemeentes voor 2020. Wederom blijkt dat we in onze gemeente één van de laagste woonlasten hebben in Nederland. Voor huurders met een meerpersoonshuishouden zijn we de op vier na goedkoopste gemeente. Voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning scoren we zelfs nog beter en zijn we de op drie na goedkoopste gemeente. 

Dat zijn mooie cijfers, want de Alkmaarse VVD maakt zich al jaren met succes hard voor blijvend lage woonlasten in onze gemeente. Dit was een verkiezingsbelofte en daar houden wij ons aan. Toch ontkwamen wij als gemeente niet aan een lichte stijging van de woonlasten, veroorzaakt door de jaarlijkse indexatie, stijging van de afvalstoffenheffing en toename van de rioolheffing. Wij hebben dit echter tot een minimum weten te beperken. Hieronder leest u wat het voor u betekent. 

Huurders

Voor huurders stijgen de totale woonlasten met €14,84 per jaar naar €284,64. Dit geldt voor een meerpersoonshuishouden en komt neer op een stijging van €1,24 per maand. Deze geringe toename is volledig te verklaren door de stijging van de afvalstoffenheffing. Toch treffen wij het in Alkmaar, want inwoners van onze gemeente betalen een bedrag dat ruim onder het landelijke gemiddelde ligt van €363. Alleen in Zwolle, Amstelveen, Eindhoven, Sittard-Geleen en Nijmegen liggen de woonlasten lager. 

Woningeigenaren 

Woningeigenaren betalen in 2020 in totaal €625,66 aan woonlasten in onze gemeente. Dit is een stijging van €30,82 op jaarbasis, wat neerkomt op €2,57 per maand. Deze stijging is te verklaren door de indexatie van de OZB en de stijging van de afvalstoffenheffing. Maar ook hier geldt dat inwoners van Alkmaar een bedrag betalen dat ver onder het landelijke gemiddelde ligt van €734. Enkel in ’s-Hertogenbosch, Tilburg en ’s-Gravenhage is men goedkoper uit. 

Al met al zijn dit mooie cijfers, waar wij trots op zijn. Het is VVD-wethouder Dijkman namelijk opnieuw gelukt om een sluitende begroting te overleggen, met lage woonlasten voor de inwoners. Bovendien tegen een goed voorzieningsniveau. Daar worden wij blij van. Ook de komende jaren zullen wij erop toezien dat dit het geval blijft. 

Lees het volledige rapport van COELO hier: https://www.coelo.nl/images/rapporten/KBGG2020.pdf