Motie VVD aangenomen: Alkmaar krijgt volgend jaar Holocaustmonument

Afgelopen maandag werd onze motie 'Opdat wij nooit vergeten', unaniem aangenomen door de raad. Dat is goed nieuws, dat betekent namelijk dat er volgend jaar een Holocaustmonument geplaatst gaat worden op een centrale en openbare plek in Alkmaar. 

Het is volgend jaar exact 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd van de Duitse bezetter. Tijdens vijf jaar van oorlog werden er ook Alkmaarse Joden op transport geplaatst. Vanuit onze stad vertrokken in maart 1942 de eerste drie Jodentransporten richting de concentratie- en vernietigingskampen. Velen van hen keerden niet meer terug. Met dit monument willen wij hen herdenken, eren en vooral nooit vergeten. 

'Een Joods gezegde stelt dat de mens twee keer kan sterven', stelt onze fractievoorzitter John van der Rhee in de motie. 'De eerste keer bij de dood, de tweede keer als zijn of haar naam vergeten wordt.' Op het monument komen dan ook alle namen van de Alkmaarse joden die in de oorlog zijn vermoord. Wij zijn daarom zeer gelukkig en dankbaar dat deze motie raadsbreed is gesteund.