De Alkmaarse VVD & stikstof: Hoe staan we erin?

Al maandenlang domineert de stikstofcrisis het nieuws. Sinds de uitspraak van de Raad van State is het kabinet bezig met zoeken naar een uitweg. Makkelijke oplossingen zijn er volgens premier Mark Rutte niet, de kwestie is ‘knetteringewikkeld’. Op een drietal terreinen heeft de stikstofproblematiek het meest zijn weerslag: Woningbouw, infrastructuur en de agrarische sector. Ook in Alkmaar heeft de stikstofcrisis impact. Hieronder leggen we graag uit welke koers de Alkmaarse VVD vaart.

Woningbouw

Vooralsnog lijken de gevolgen voor de woningbouw in Alkmaar beperkt. Ook Alkmaar heeft een enorme bouwopgave om het grote woningtekort te lijf te gaan. Daarom komen er in de Kanaalzone 15.000 woningen bij. Deze plannen bevinden zich nog in een vroeg stadium. Daarnaast zijn er in Alkmaar ook veel kleinschaliger woningbouwplannen. Het College heeft ontwikkelaars de nieuwste rekenmethode toegestuurd en inmiddels worden er ook alweer vergunningen verleend, bijvoorbeeld voor de bouw van Jaagpad Oost (411 woningen) en Schermerpoort (30 woningen).

Infrastructuur

Een oplossing voor stilliggende investeringen in onze infrastructuur lijkt helaas minder dichtbij. De Alkmaarse VVD maakt zich hier veel zorgen over. Het uitblijven van oplossingen heeft directe gevolgen voor bijvoorbeeld de afslag A9 bij Heiloo en de Boekelermeer, die de zuidelijke ontsluiting van dit bedrijventerrein mogelijk maakt. Het bestemmingsplan hiervoor is bij de Raad van State gestrand als gevolg van de stikstofproblematiek en hierdoor loopt het project jaren vertraging op. Dat is slecht nieuws voor de mobiliteit in en rondom Alkmaar. Ook de consequenties voor andere plannen zoals de herinrichting van het kruispunt N9-Kogendijk zijn nog niet duidelijk.

Agrarische sector

De laatste tijd heeft de agrarische sector flink van zich laten horen en terecht! Voor ons staat één ding buiten kijf: boeren kunnen weliswaar bijdragen aan de oplossing van de stikstofcrisis, maar zij zijn niet de schuldigen. Wij moeten juist trots zijn op onze boeren. De Nederlandse landbouw heeft de afgelopen jaren al heel veel gedaan om duurzamer te worden en heeft per kilogram product de laagste uitstoot van de Europese Unie. Alleen al daarom leven wij enorm mee met de hardwerkende boeren die zich niet gewaardeerd voelen en het gevoel hebben dat zij alleen moeten opdraaien voor het stikstofprobleem. De Alkmaarse VVD steunt onze boeren en wil dat de provincie samen met het kabinet zo snel mogelijk met oplossingen komt.