Schriftelijke vragen over drugsgebruik in Alkmaar en de regio

De Alkmaarse VVD is geschrokken van de berichtgeving dat het gebruik van harddrugs onder jongeren in regio Alkmaar explosief is toegenomen. Deze gegevens komen uit jongvolwassenenmonitor van de GGD Hollands Noorden. In Alkmaar heeft 33,2% van de jongeren ooit harddrugs gebruikt, dat is iets minder dan in 2017. Dat neemt niet weg dat het percentage voor de VVD nog steeds veel te hoog is. De jongeren gebruiken de harddrugs voornamelijk bij het uitgaan (79,8%). Dat betekent dat we als gemeente een grote verantwoordelijkheid hebben. Harddrugs zijn slecht voor de gezondheid, en daarbij wordt door het gebruik een criminele organisatie in stand gehouden.

Vraag 1: Is het college het met de Alkmaarse VVD eens dat het gebruik van harddrugs onacceptabel is?

Vraag 2: Wat is er tot op heden gebeurt om het gebruik van harddrugs te verminderen in de afgelopen twee jaar?

Vraag 3: Is het college het met de VVD eens dat de controles op harddrugs in uitgaansgelegenheden/festivals geïntensiveerd moeten worden?

Vraag 4: Wat gaat het college doen om het gebruik van harddrugs te verminderen en wat is daarbij de doelstelling van het college?

Vraag 5: In de regio Alkmaar is het gebruik van harddrugs explosief gestegen van 32,5 procent in 2017 naar 43,4 procent in 2019. De criminele organisaties die dit gebruik faciliteren beperken zich niet tot gemeentegrenzen. Is het college bereid om met de andere gemeenten gezamenlijk een plan te maken om de toevoer van harddrugs aan te pakken in samenwerking met diverse partners zoals de Politie.

Vraag 6: Is het gebruik van harddrugs in het verlenen van een vergunning uitgesloten? Zo nee, kan het college toezeggen om in uit te geven vergunningen expliciet het gebruik van harddrugs te verbieden en daar actief op te controleren?

Vraag 7: Kan het college in het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden bespreken dat rapporten eerst naar de raden gestuurd worden voordat deze worden gedeeld met de pers?

Alvast hartelijk bedankt voor uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Christiaan Peetoom

Raadslid Alkmaarse VVD

Bronnen:

https://gezondnhn.nl/jive?workspace_guid=7aedb5ce-f77a-4018-914e-685741792e04

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/254955/explosieve-stijging-in-harddrugs-door-alkmaarse-jongeren-meeste-gebruikers-in-bergen