Woonlasten Alkmaar behoren wederom tot de laagste van Nederland

   

Ook komend jaar behoren de woonlasten tot de laagste in Nederland, die conclusie kan worden getrokken na de presentatie van de gemeentelijke begroting voor 2020. Ondanks een lichte stijging van de rioolheffing (2,1%) en de afvalstoffenheffing (2,7%) blijven de inwoners van de gemeente Alkmaar relatief weinig betalen. Van de veertig grootste gemeentes betalen alleen de bewoners van Den Bosch en Den Haag minder. Bovendien wordt de schuldpositie verminderd!

Dat de begroting sluitend is gekregen, met het behoud van de lage woonlasten, is een knap staaltje werk van wethouder Pieter Dijkman. Het Rijk kort namelijk op de uitkering uit gemeentefondsen, wat de nodige uitdagingen met zich meebracht. ‘Waar het Rijk geld overhoudt op de Rijksbegroting, worden de gemeenten gekort op de uitkeringen uit het gemeentefonds’, reageert Dijkman op de situatie. Volgens hem is er sprake van een ‘onhoudbare situatie’ en ‘onwenselijke weeffout’.

Ook lopen de kosten in het sociale domein naar onze mening uit de hand en dient dit nog eens grondig tegen het licht te worden gehouden. Ondanks de kritiekpunten is de Alkmaarse VVD blij met de gepresenteerde begroting. Wij hebben u namelijk tijdens de verkiezingen beloofd dat de woonlasten wat ons betreft blijvend laag moeten blijven, maar dat het voorzieningsniveau op peil moet blijven. Naast de lage woonlasten en het verminderen van de schuldpositie wordt er ook geïnvesteerd in duurzaamheid.