Schriftelijke vragen: Gedoogt Alkmaar illegale verhuur op de Willem Kalfstraat 160?

© Foto: Funda

Op 13 juni heeft de VVD in het vragenuurtje vragen gesteld aan de portefeuillehouder over een niet verleende woonvergunningsaanvraag voor Willem Kalfstraat 160. De Willem Kalfstraat ligt in een wijk die met de aanwezigheid van de nachtopvang al meer dan voldoende een bijdrage levert aan de sociale structuur in Alkmaar.

Sinds 4 juni wordt het pand op no. 160 verhuurd aan Woonvoorziening De Brug. Er wonen vier mensen in het pand, die een WMO indicatie hebben voor beschermd wonen. Echter, deze vorm van wonen past niet in het bestaande bestemmingsplan.

Naar aanleiding van onze vragen heeft de portefeuillehouder op 13 juni toegezegd dat er handhaving zal plaatsvinden. Dit heeft tot op heden, 3 maanden later, nog niet tot concrete acties geleid.

De VVD constateert niet alleen dat de illegale situatie ongewijzigd is, maar dat er zelfs een informatieavond wordt belegd door deze Woonvoorziening.

Dat is voor de VVD nadrukkelijk een brug te ver.

De VVD Alkmaar heeft de volgende vragen aan het college:

1. Waarom gedoogt het college klaarblijkelijk deze illegale verhuur op de Willem Kalfstraat 160?

2. Waarom is er nog niet gehandhaafd, terwijl dit wel is toegezegd?

3. Kan het college de toezegging doen dat het pand binnen een week ontruimd gaat worden?

4. Zo niet, kan het college aangeven hoe de toezegging aan de gemeenteraad wel gestand zal worden gedaan?

 

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Met een vriendelijke groet,

Tamara Vermeulen

Raadslid VVD Alkmaar