Alkmaarse veteranen verdienen de Witte Anjer!

Morgen is het Nationale Veteranendag. Een dag waarop wij de helden eren die hebben gestreden voor vrijheid binnen onze landsgrenzen, maar ook daarbuiten. Wij vinden het niet meer dan normaal dat de veteranen op passende wijze worden geëerd. Daarom hebben wij de onderstaande brief, met schriftelijke vragen, afgelopen week naar het College gestuurd.

We staan aan de vooravond van Nationale Veteranendag, zaterdag 29 juni 2019.
Veteranen 1 , mannen en vrouwen die in oorlogsomstandigheden of overeenkomende situaties, vaak met gevaar voor eigen leven, hebben gediend, komen respect, erkenning en lof toe. Zij vochten voor vrijheid en democratie, verdedigden onze Westerse waarden en gingen dóór waar anderen stopten. Om die reden hecht de Alkmaarse VVD heel veel waarde aan een goed Alkmaars veteranenbeleid. De reeds georganiseerde Alkmaarse Veteranendag is daar een prima aanzet toe, maar zien wij niet als sluitstuk, eerder als opmaat.

Het ministerie van Defensie heeft een oproep aan gemeenten gedaan om zich te ontfermen over Veteranen Ontmoetingscentra (VOC’s). De ondersteuning daarvan uit het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg – het vfonds- stopt binnenkort. Daarmee is het noodzakelijk om juist nu het Veteranenbeleid lokaal vorm te geven. Over het Alkmaars veteranenbeleid heeft de VVD daarom de volgende vragen:

1. Veteranen verdienen volgens de Veteranenwet erkenning van de samenleving. Gemeenten
kunnen daar als geen ander voor zorgen, omdat zij dicht bij de inwoners staan. Hoe kijkt het college naar deze bepalingen in de wet en op welke wijze wordt hier via het Alkmaars Veteranenbeleid invulling aan gegeven?
2. In Nederland zijn ongeveer 150 VOC’s, volgens onze informatie is dat in onze regio alleen in Heerhugowaard. Bent u op enige wijze bij deze VOC betrokken. Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
3. Bent u bereid om de nu reeds plaatsvindende informele samenkomsten van Alkmaarse veteranen structureel te ondersteunen en zo de vorming van een Alkmaars VOC mogelijk te maken?
4. De VVD maakt zich zorgen over het stoppen van de ondersteuning aan VOC’s vanuit het vfonds. Deelt het college die zorg? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke actie onderneemt het college hierop?
5. Heeft het college daarnaast plannen om iets extra’s te doen voor Alkmaarse veteranen, met het oog op enkele belangrijke jubilea die eraan zitten te komen, zoals volgend jaar 75 jaar vrijheid? Zo niet, is het college bereid om die plannen te gaan maken?
6. Evenals de Britse traditie om poppy’s (klaprozen, kunststof uitvoering) te dragen, is het initatief gestart om witte anjers te dragen om onze veteranen te eren, genaamd “De Witte Anjer”. Bent u bereid om hier vanuit het gemeentebestuur actief aan mee te doen en deze actie uit te dragen?