De Alkmaarse VVD stelt illegale kamertjes-verhuur aan de orde aan de Willem Kalfstraat

Raadslid Tamara Vermeulen heeft vragen gesteld aan het college over een nog niet verleende vergunningsaanvraag voor Willem Kalfstraat 160 te Alkmaar, terwijl de lokatie al is ingevuld met bewoners.

De portefeuillehouder heeft vanavond toegezegd dat het inderdaad illegale verhuur betreft, waar zij niet van op de hoogte waren. 

Al enige tijd staat deze woning te koop. Sinds 4 juni wordt het adres verhuurd aan ‘Woonvoorzieningen de Brug’ uit Alkmaar. Deze begeleidt jonge mannen om zelfstandig te gaan wonen, enkel worden deze mannen alleen overdag begeleid. De vier nieuwe bewoners wonen er per 4 juni. 

De bezwaren van overlast die de buurt ondervindt, en al jaren heeft ondervinden, zijn kenbaar gemaakt bij de wijkagent en de directie van DNO. 

De buurt is logischerwijs niet gecharmeerd van deze ontwikkeling na al jarenlang overlast te ondervinden van ‘Het Heem’. De Alkmaarse VVD vecht al jaren tegen deze overlast en vindt deze gang van zaken zeer ernstig. Vanavond heeft het College toegezegd dat deze nieuwe bestemming van de woning niet past in de bestaande bestemmingsplannen. Op korte termijn zal handhaving plaatsvinden.