Hoera! Het huidige College zit één jaar

© Bron: Noordhollands Dagblad

Hoera! Vandaag is het precies een jaar geleden dat het huidige College werd geïnstalleerd. Het jaar dat volgde was er eentje met uitdagingen, maar ook zeker een met vele mooie momenten en successen. Tijdens de presentatie van het coalitieakkoord werden er vele mooie plannen gepresenteerd, maar wat is er nu concreet gebeurd tijdens de eerste twaalf maanden van dit nieuwe College? In de onderstaande samenvatting geven wij een opsomming van de doorgevoerde plannen en maatregelen waar wij ons als Alkmaarse VVD hard voor hebben gemaakt. 

Veiligheid

Veiligheid is voor ons altijd een belangrijk speerpunt geweest en dat zal het ook altijd blijven. Een jaar geleden hebben wij afgesproken dat er vijf senior handhavers bijkomen in de gemeente. Inmiddels zijn er al een aantal posities ingevuld en is de gemeente druk bezig alle vijf de posities te bezetten. Buiten het inzetten van meer manschappen hebben wij ook met succes een motie ingediend om slimme camera’s te plaatsen in Alkmaar. Deze zogenaamde ANPR camera’s kunnen bijvoorbeeld kentekens herkennen, iets dat van essentieel belang kan zijn in inbraakgevoelige gebieden. Want hoe meer tuig er van de straat wordt gehaald hoe beter, en wij zijn ervan overtuigd dat deze maatregel daaraan bijdraagt. 

Financiën 

Naast zorg dragen voor uw veiligheid bewaken wij ook uw portemonnee. Alkmaar is ook dit jaar weer de gemeente met de laagste woonlasten van al de middelgrote en grote steden. Wij staan voor financieel gedegen beleid, met lage woonlasten en een goed voorzieningsniveau. Dat is iets dat onder leiding van VVD wethouder van Financiën Pieter Dijkman goed lukt de laatste jaren. 

Verder is dit jaar, zoals wij in ons verkiezingsprogramma hebben beloofd, de hondenbelasting afgeschaft. Dat scheelt de hondenbezitter per jaar €50,50 per viervoeter. Een logische maatregel volgens ons, want ook voor andere huisdieren wordt geen belasting betaald. Dus waarom voor de hond dan wel? Ook hebben wij de stofkam door de subsidieregeling gehaald. Voor grote subsidies moet nu het doel, nut en noodzaak aangetoond worden.

Sport

Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan, komende zomer komt het EK wielrennen naar Alkmaar! Dit evenement, waar menig topper aan de start zal verschijnen, zal ervoor zorgen dat onze gemeente in de spotlights komt te staan. Beelden van de Schermer molens, de Waag, de Munnikenweg en de Grote Kerk zullen dan de hele wereld overgaan, zodat iedereen kan zien waarom wij zo trots zijn op Alkmaar! Een unieke happening waar wij ontzettend naar uitkijken. Met dit evenement trekken we echter niet alleen internationale aandacht, we rollen ook de rode loper uit voor het fietsplan in de regio. 

Sport bestaat echter niet alleen maar uit het profesionele gedeelte. Wat voor Alkmaar misschien wel nog belangrijker is, dat is de amateursport. Juist daarom zijn wij blij met het gepresenteerde Masterplan voetbal. Op die manier investeren we in onze amateurverenigingen en kunnen deze functioneren op het niveau dat ze nastreven. 

Wij zijn ook trots op het feit dat er veel regionale training centra in Alkmaar zijn. Zo zijn er binnen onze gemeentegrenzen RTC’s voor atletiek, baanwielrennen, damesvoetbal, handbal, rugby, schermen, trampolinespringen, triathlon, volleybal en zwemmen. Wat aangeeft dat Alkmaar een uitstekend vestigingsklimaat heeft om diverse sporten op een goed niveau uit te oefenen. 

Naast de amateursporten heeft de gemeente met AZ een uniek uithangbord voor de stad en regio. De club zet ons nationaal en internationaal op de kaart en de supporters vertegenwoordigen ons op een goede manier. Vandaar dat wij ook voor supportersvriendelijk beleid zijn. Wij streven naar een gastvrij klimaat met zo min mogelijk verplichte combiregelingen en met echt bier dat geschonken wordt in het stadion. De laatste drie jaar kunnen de supporters dankzij een motie van de VVD al ‘echt’ bier drinken, terwijl het aantal verplichte combiregelingen de laatste jaren gelukkig afneemt. 

Economie

Ondernemers zijn heel belangrijk voor een bruisende gemeente. Of je het nu hebt over een winkeleigenaar, iemand met een horecazaak, een ZZP’er of elke andere vorm van ondernemen, de Alkmaarse VVD zal er altijd voor hen zijn. Wij willen de ondernemers de vrijheid geven om succesvol te kunnen ondernemen, met zo min mogelijk regeltjes.

Zo hebben wij ons hard gemaakt voor de vrije sluitingstijden in de horeca. Dat was voor de verkiezingen een belangrijk punt, en wij hebben er met succes voor gevochten dat deze gehandhaafd bleven. Ook zijn er sinds dit jaar vrijere sluitingstijden voor winkels, wat ondernemers meer mogelijkheden geeft. 

Wat (agrarische) ondernemers in de Schermer meer mogelijkheden geeft is snel internet. Internet was altijd zeer beperkt in de buitengebieden van Alkmaar. Zeker agrarische bedrijven die met hun tijd meegaan ondervinden daar behoorlijk wat hinder van. Gelukkig is er in oktober 2018 eindelijk een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en FiberNH voor het realiseren van snel internet voor 800 huishoudens en bedrijven in het buitengebied. 

Waar we ook blij mee zijn is de verlaging van de toeristenbelasting voor organisaties met een zorg indicatie. Dit maakt het voor die bedrijven makkelijker om kwetsbare groepen te ontvangen voor een schappelijke prijs. Al deze dingen hebben er mede toe bijgedragen dat wij enkele maanden geleden zijn uitgeroepen tot de meest MKB vriendelijke gemeente van Noord-Holland en daar zijn wij trots op! 

Wonen

Het woningtekort in onze gemeente is terecht een belangrijk punt dat veel inwoners in Alkmaar aangaat. Het doet ons dan ook goed dat het College eind vorig jaar heeft ingestemd met het verbouwen van twee kantoorpanden aan de James Wattstraat en Voltastraat tot tijdelijke woningen voor jongeren en studenten. Door dit initiatief komen er vijftig kamers beschikbaar die zo hard nodig zijn. 

Ook pakt het College door op de Kanaaloever, waar op korte termijn 410 woningen gerealiseerd gaan worden. En om mensen, en vooral starters, een steuntje in de rug te geven is er besloten om de startersleningen te handhaven. Zo willen wij met het huidige College stapje voor stapje de krapte op de woningmarkt oplossen. 

Bereikbaarheid

Naast extra woningen heeft Alkmaar ook behoefte aan extra parkeerplaatsen. Zeker rond het centrum is het vaak lastig om een parkeerplekje te vinden. In het afgelopen jaar zijn er naar onze tevredenheid al extra parkeerplekken in het centrum gerealiseerd. Ook in de Spoorbuurt zijn er parkeerproblemen, maar dankzij een motie van de Alkmaarse VVD is het sinds februari voor de bewoners in die wijk mogelijk om een combinatievergunning aan te vragen voor de nabijgelegen parkeergarages De Kazerne of het Kanaalschiereiland. 

Zorg

Goed nieuws was er ook rondom het Noordwest Ziekenhuis. Na lange twijfel en onzekerheid blijft het ziekenhuis in Alkmaar. In maart keurde Raad van State het bestemmingsplan goed en veegde de bezwaren van Stichting Red de Hout, Stichting Animo, Stichting Milieubelang en de bewoners van de Metiusgracht van tafel. De VVD is er altijd een voorstander van geweest dat het ziekenhuis in de stad zou blijven. Een zorgcentrum van deze omvang past bij de regiofunctie van onze gemeente. En bovendien blijven er ruim 4.000 arbeidsplaatsen behouden voor Alkmaar. 

Moties

Buiten al de dingen die al gerealiseerd zijn, zijn er ook nog een aantal aangenomen moties van de Alkmaarse VVD die op korte termijn tot uitvoer worden gebracht. Zo is er geld vrijgekomen om de brandweer, waar nodig, uit de rusten met AED’s. Op het oog misschien een kleine maatregel, maar wel eentje die mensenlevens kan redden. 

De laatste jaren wordt er veel overlast ervaren door bewoners van het Heem. In het pand in de wijk Hoefplan worden verslaafden opgevangen, een voorziening die wij nodig achten, alleen is deze kindvriendelijke wijk daar naar onze mening niet de meest geschikte locatie voor. Wij zijn dan ook content dat er door onze motie in 2020 een andere locatie moet zijn gevonden. 

Zoals eerder aangegeven willen wij geen overbodige regelgeving. In april hebben wij daarom een motie ingediend die het mogelijk maakt om een paardenbak en/of paddock te kunnen (be)houden in het buitengebied. Deze motie is aangenomen waardoor de gemeente het hobbymatige gebruik van paardenbakken kan faciliteren.