Schriftelijke vragen over vaccinatiegraad in Alkmaar

De gezondheid van onze kinderen is voor de Alkmaarse VVD heel erg belangrijk. We schrikken er dan ook enorm van dat de vaccinatiegraad in Alkmaar daalt .

Kinderopvangorganisatie  Forte heeft aangegeven, kinderen die niet gevaccineerd zijn te weren als de vaccinatiegraad daalt. De Alkmaarse VVD steunt deze maatregel van harte. De ouders nemen niet alleen een onverantwoord risico door hun eigen kind niet te vaccineren en brengen daarmee ook nog de gezondheid van andere kinderen (vaak baby’s) in gevaar.

Op basis van informatie van volksgezondheidenzorg.nl blijkt dat Alkmaar niet aan de 95% graad voldoet op alle vaccins. De beantwoording van ambtelijke gestelde vragen laat helaas een zelfde beeld zien. Het percentage inentingen daalt op alle vaccinaties. De Alkmaarse VVD vindt dat de vaccinatiegraad verbeterd moet worden. De vaccinatiegraad moet ten minste naar het veilige percentage van 95%. Daarom de volgende vragen:

Vraag 1: Is het college het met de VVD eens dat een vaccinatiegraad van 95% ontzettend belangrijk is om gezondheid van onze kinderen te waarborgen?

Vraag 2: Wat gaat het college doen om de vaccinatiegraad te verbeteren?

Vraag 3: Zijn er gevallen bekend van kinderen met gevaarlijke ziekte zoals de mazelen die naar een kinderdagverblijf gaan in Alkmaar? Zo, ja kan het college in overleg met de kinderdagverblijven maatregelen nemen zoals Forte reeds heeft genomen om in de toekomst dergelijke gevallen te voorkomen en deze kinderen te weren in het belang van de veiligheid van de andere kinderen?

Vraag 4: Is het college bereid om het  vaccin voor het tegengaan van meningokokken actief aan te bieden aan Alkmaarse jongeren die hiervoor in aanmerking komen?

Vraag 5: Is het college bereid om een campagne voor het belang van inenten te starten op de diverse gemeentelijke communicatiekanalen om de vaccinatiegraad te verbeteren danwel te behouden?