Raad van State keurt bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis goed!

Goed nieuws! De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan inzake het Noordwest Ziekenhuis en de plannen voor de vernieuwbouw goedgekeurd. Alle bezwaren zijn door de Raad van State van tafel geveegd, waardoor de bouwvergunning kan worden aangevraagd en hopelijk kunnen dan begin 2020 de scheppen de grond in.

Stichting Red de Hout, Stichting Animo, Stichting Milieubelang en de bewonersvereniging van de Metiusgracht hadden verschillende bezwaren ingediend, die door de Raad van State allemaal nietig zijn verklaard. Zo is de RvS van mening dat de telling van het aantal waardevolle bomen wel zorgvuldig is geweest, de alternatieve bouwlocaties voldoende zijn afgewogen en dat de ‘nul-variant’, waarbij geen enkele boom zou worden gekapt, goed is onderzocht. Ook is er voldoende onderzoek gedaan naar de bescherming van verschillende diersoorten.

Stichting Animo en Milieubelang hebben op één punt wel gelijk gekregen en dat was op het punt dat de berekening van het benodigde aantal parkeerplaatsen niet volledig was toen het bestemmingsplan in het najaar van 2017 werd vastgesteld. De gemeente en het ziekenhuis hebben dit achteraf goedgemaakt, waardoor alle bepalingen uit dat bestemmingsplan van kracht blijven.

Ontzettend goed nieuws dus. De VVD is er altijd voorstander van geweest dat het ziekenhuis in Alkmaar zou blijven. Niet alleen vanwege de ruim 4.000 arbeidsplaatsen die in onze stad blijven, maar ook omdat een zorgcentrum van deze omvang past bij de regiofunctie van onze gemeente. Een mooie overwinning dus voor de stad en de regio!