Elke brandweerwagen krijgt een AED!

Mooi nieuws! De raad heeft gisteravond met grote meerderheid onze motie aangenomen om brandweerauto's standaard uit te rusten met een AED. Dit apparaat kan door de hulpdiensten worden gebruikt wanneer er bijvoorbeeld iemand slachtoffer is geworden van een hartstilstand. 

De afgelopen jaren is het percentage personen die een hartstilstand overleven gestegen van 9% in de jaren '90 naar 23% in 2016. Een prachtig aantal, maar het geeft tegelijk het belang aan van de beschikbaarheid van bijvoorbeeld een AED. De eerste zes minuten zijn namelijk cruciaal voor het vergroten van de overlevingskans. Omdat het soms voor kan komen dat de brandweer sneller ter plaatse is dan de ambulance zijn wij zeer blij met het doorvoeren van deze maatregel. 

Wij willen iedereen die de motie van Christiaan Peetoom gesteund heeft dan ook bedanken, evenals de Senioren Partij Alkmaar en de Partij voor de Dieren die deze motie mede hebben ingediend. Op naar een nog veiliger Alkmaar!