Blijvend lage woonlasten in Alkmaar!

Het was vanmorgen misschien even schrikken voor u, diverse media die meldden dat de gemeentelijke belastingen fors zouden stijgen. Dat is echter niet het geval in Alkmaar! Wij hebben u immers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 beloofd dat de woonlasten in Alkmaar onverminderd laag zouden blijven en daar houden wij ons aan. 

COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden), van de Rijksuniversiteit Groningen, bevestigt deze stelling in haar rapport (zie link onderaan het artikel). Het onderzoeksbureau presenteerde vandaag de cijfers, waarbij te zien valt dat de woonlasten in onze gemeente ver onder het landelijke gemiddelde liggen, zowel voor huurders, als voor mensen met een koopwoning. 

Kijkend naar de vaste lasten voor mensen met een koopwoning dan zijn enkel inwoners van Den Haag en Den Bosch goedkoper uit. Bij huurders zijn alleen inwoners Nijmegen, Eindhoven, Utrecht en Sittard-Geleen goedkoper uit. Maar wat betekent dit nu voor u? 

Rioolheffing

De rioolheffing voor huurders zal in 2019 niet stijgen en zal nul euro blijven. Voor mensen met een eigen woning zal er een stijging zijn van 4,4%, naar in totaal 138,56. Dit geldt voor zowel éénpersoonshuishoudens als meerpersoonshuishoudens. Dit bedrag wordt door COELO nog steeds geklassificeerd als ‘relatief laag’. En dat blijkt ook wel als men kijkt naar de tarieven die in andere gemeentes betaald worden. Netto zal dit op jaarbasis neerkomen op een stijging van €5,84. 

OZB

Ook de OZB in de gemeente Alkmaar wordt geklassificeerd als ‘relatief laag’. Ook hier is een kleine stijging te zien van 1,6%, dit is echter het gevolg van een inflatiecorrectie. De gemiddelde aanslag voor een woning zal in 2019 uitkomen rond de 187 euro. Dat zal neerkomen op een gemiddelde stijging van €2,94 op jaarbasis per meerpersoonshuishouden. 

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing vertoont ook een kleine stijging van 2,3%, al komt dit door een maatregel die buiten onze invloed valt. Doordat het rijk de afvalstoffenbelasting heeft verhoogd, zal ook de gemeentelijke afvalstoffenheffing iets stijgen. Gemiddeld zal dit op jaarbasis neerkomen op een stijging van €6,07 voor een meerpersoonshuishouding.  

Onder de streep

Al het bovenstaande bij elkaar opgeteld zullen de woonlasten op jaarbasis gemiddeld met €6,07 stijgen voor huurders met een meerpersoonshuishouden en zullen meerpersoonshuishoudens met een koopwoning op jaarbasis €14,91 meer gaan betalen. 

https://coelo.nl/images/artikelen/KBGG_2019.pdf

Bron foto: Funda