Zorgen om dreigende stijging waterpeil veenweide

Met lichte zorg namen wij vandaag kennis van een bericht in het NHD, waarin te lezen is dat de Provincie Noord-Holland voornemens is het waterpeil in veenweidegebieden te laten stijgen om bodemdaling tegen te gaan. Diverse agrarische ondernemers lieten hun zorgen al blijken tijdens de Provinciale Statencommissie Natuur en Landbouw. De boeren vrezen dat hun land ongeschikt wordt voor het houden van koeien en schapen en dat ze gedwongen worden over te schakelen naar de teelt van lisdodde en rietsigaren. 

Een onwenselijke situatie. Of zoals boerin Femke Bakhuizen terecht zei: 'Je vraagt een psychiater toch ook niet of hij volgend jaar chirurg wil worden?'. Een terechte zorg, die wij als fractie van de Alkmaarse VVD delen. 
Wij willen niet dat onze ondernemers de dupe worden van zo'n besluit. Raadsleden Tamara Vermeulen en Christiaan Peetoom hebben daarom de volgende vragen gesteld aan het Alkmaarse College. 

Betreft: Schriftelijke vragen, artikel 42 RvO, over het bericht dat Veenweideboer vreest voor bestaan. 

De VVD fractie heeft kennis genomen van het artikel “Veenweideboer vreest voor bestaan in het Haarlems Dagblad van d.d.  4 december 2018.

Uit het artikel blijkt dat de Provincie Noord-Holland voornemens is om het waterpeil te laten stijgen om bodemdaling tegen te gaan. 
1. Heeft het college kennis genomen van onderstaand artikel en de aangekondigde voornemens van de Provincie Noord-Holland?
2. Is het college het eens met de VVD dat maatregelen tegen bodem-daling niet ten kosten mogen gaan van hardwerkende ondernemers?
3. Kunt u aangeven hoeveel Alkmaarse ondernemende boeren geraakt kunnen worden door deze maatregelen? Graag gespecificeerd per kern. 
4. Is het college bereid om deze zorgen over te brengen aan de Provincie en de Alkmaarse boeren welke gedupeerd kunnen worden van deze maatregelen onvoorwaardelijk te steunen?
5. Kan het college in deze kwestie samen optrekken met de vertegenwoordigers van LTO?
6. Welke alternatieve mogelijkheden ziet het college om bodem-daling tegen te gaan, zonder onze ondernemende boeren flink te beschadigen? Kunt u het antwoord op deze vraag delen met de Provincie Noord-Holland?
7. Kunt u ons actief informeren over de gesprekken en ontwikkelingen?

Alvast hartelijk bedankt voor uw beantwoording.