De gemeentelijke begroting voor 2019

Vanavond wordt de gemeentelijke begroting voor 2019 besproken. Dit is de eerste begroting van het nieuwe College, waar wij als coalitiepartij erg over te spreken zijn. Met ons coalitieprogramma ‘Alkmaar aan zet’ is de hand uitgestoken naar bewoners, ondernemers, maar ook naar de regio. De Alkmaarse VVD heeft zich tijdens de verkiezingen hard gemaakt voor veiligheid, mobiliteit, parkeren, sport, lage lasten en dienstverlening aan onze inwoners. Kijkend naar de gepresenteerde begroting dan zijn wij zeer blij met de ingeslagen weg, al hebben wij op bepaalde punten ook nog wat vragen en kritische kanttekeningen.

Veiligheid

Veiligheid is al jaren één van onze speerpunten en wij zijn dan ook blij dat het College vijf extra toezichthouders, zogenoemde Senior BOA’s, gaat aanstellen. Het aanstellen van extra toezichthouders was ook een speerpunt in ons verkiezingsprogramma. Wij zouden graag zien dat deze BOA’s worden ingezet om de structurele verkeersoverlast rondom sommige Coffeeshops aan te pakken.

Er wordt vaak lukraak op de stoepen geparkeerd en bij het wegrijden wordt er nauwelijk opgelet. Hierdoor ontstaan er regelmatig levensgevaarlijke situaties op onder andere de Laat en de Kanaalkade. Vorige week nog vond er een ongeluk plaats tussen een stadsbus en een personenauto. Dat kan zo niet langer. Wij hopen dat het College daar wat aan gaat doen. 

Mobiliteit

Op het punt van mobiliteit doet het College in deze begroting keurig wat de bedoeling is. Toch zijn er nog een aantal factoren waar winst te behalen is. Zo ondervinden wij in Alkmaar nog altijd veel overlast van de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug. Inmiddels heeft de Provincie wel ingegrepen op het eigen werk, maar hebben ze naar onze mening nog wat goed te maken richting Alkmaar. Wij hopen daarom ook dat het College wil doorpakken, en om samen met de Provincie te kijken naar een betere doorstroming op de ring West. Bijvoorbeeld door deze ongelijkvloers te maken.

Wonen

Wat betreft het wonen missen wij in de begroting het essentiële punt wat betreft de realisatie van studentenhuisvesting, dit staat namelijk wel in het coalitie-akkoord! Uit een onderzoek van InHolland blijkt een tekort aan studentenwoningen, waardoor wij aan het College vragen hierop actie te ondernemen. Wat de VVD betreft is hier niet Alkmaar, maar het College aan zet, voor studerend Alkmaar.

Werk en inkomen

Wij zijn blij met de aanpak van dit College als het gaat om het verminderen van het aantal mensen met een uitkering en het leveren van een tegenprestatie. Wij zouden echter graag zien dat het College nagaat of de problemen van fraude met uitkeringen vanwege vermogen in het buitenland, zoals dat recent in het nieuws kwam, ook in Alkmaar speelt en of dat onderzocht wordt.

Financiën

Alkmaar is gezond en daar zijn wij blij om. Nog blijer zijn wij vanwege het feit dat Alkmaar wéér de grote gemeente is met de laagste lasten. Hier hebben wij ons altijd hard voor gemaakt en zijn blij dat het wederom is gelukt. En vergeet niet, het voorzieningsniveau naar de inwoners toe blijft uitstekend. Ook zijn wij bijvoorbeeld blij dat de hondenbelasting vanaf volgend jaar wordt afgeschaft. Dat was eerder dit jaar een verkiezingsbelofte en die wordt nu doorgevoerd.

Burgerparticipatie

Het coalitie-akkoord heet ‘Alkmaar aan zet’ en daar hoort vanzelfsprekend bij dat er geluisterd wordt naar de inwoners. Met nuttige meldingen via verbeterdebuurt.nl wordt naar onze ervaring echter weinig gedaan. Wij hebben vanavond dan ook een motie ingediend om daar verandering in te brengen. De input van de Alkmaarders is voor ons namelijk essentieel!