Schriftelijke vragen: ‘Geen belasting op zonnepanelen in Alkmaar.’

Steeds meer mensen investeren in zonnepanelen op het dak van de woning. Maar nu blijkt dat huizenbezitters meer belasting moeten betalen omdat hun woning meer waard is. Dit vinden wij niet acceptabel. Het plaatsen van zonnepanelen moet gestimuleerd worden en niet 'beloond' worden met een boete. Raadslid Tamara Vermeulen heeft daarom vragen gesteld aan het College.

Aan het college van B&W

Alkmaar, 06-09-2018

Betreft: Schriftelijke vragen, artikel 42 RvO, ‘Geen belasting op zonnepanelen in Alkmaar’.

Geacht college,

In zijn uitspraak van 17 april 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald dat zonnepanelen tot het onroerend goed kunnen worden gerekend en dus mogelijk meetellen in de bepaling van de WOZ-waarde.

Naar aanleiding van dit feit stelt de Alkmaarse VVD de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de betreffende uitspraak?

2. Is het college – met de Alkmaarse VVD – van mening dat het belasten van zonnepanelen middels de OZB-belasting ongewenst is, omdat dit een negatieve uitwerking heeft op de doelstelling om Alkmaar verder te verduurzamen?

3. Zal de gemeente afzien van het meetellen van zonnepanelen in de bepaling van de WOZ-waarde?

Alvast bedankt voor uw beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Tamara Vermeulen - Raadslid VVD

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2018:3558&showbutton=true&keyword=emmen+zonnepaneel+woz

https://www.telegraaf.nl/financieel/2503277/gemeente-mag-zonnepanelen-meetellen-bij-woz-waarde