Schriftelijke vragen WW-fraude door Poolse arbeidsmigranten

De fractie van de Alkmaarse VVD heeft deze week schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de verontrustende berichtgeving in Nieuwsuur. Het medium maakte namelijk melding van grootschalige fraude onder Poolse arbeiders. Deze arbeiders hebben in Nederland een uitkering maar zouden in Polen werken of vakantie vieren, stelt het programma op basis van onderzoek. 

De arbeidsmigranten worden hierbij bijgestaan door tal van malafide tussenpersonen die zich voordoen als boekhouder of administratiekantoor. Wij willen weten of er ook sprake is van deze fraude in onze gemeente. Raadslid Christiaan Peetoom heeft namens de fractie de onderstaande vragen ingediend bij het College. Zoals in ons verkiezingsprogramma, en in het coalitieakkoord staat vermeld heeft het bestrijden van uitkeringsfraude een hoge prioriteit. 

 

De ingediende vragen aan het College: 

1. Heeft het college kennisgenomen van het bericht “WW-fraude door polen”?

2. Kan het college aangeven of er ook in Alkmaar sprake is van fraude bij het aanvragen van bijstandssuitkeringen door Poolse arbeidsmigranten? Gaarne toelichten.  Zo, nee is het college bereid onderzoek te doen naar fraude bij bijstandsuitkeringen in Alkmaar?

3. Zijn er in Alkmaar situaties waar er op een adres meer dan gemiddeld bijstandsuitkeringen worden verstrekt? Kan het college deze adressen met nadruk controleren en de uitkomsten delen met de gemeenteraad?

4. Kan het college de malafide tussenpersonen, werkzaam binnen de regio Alkmaar, in beeld brengen en deze personen met naam en toenaam publiceren? Zo nee, waarom niet?

5. Welke structurele maatregelen kan het college nemen om te voorkomen dat er ten onrechte bijstandsuitkeringen worden uitgekeerd?

Zoals in het Noordhollands Dagblad wordt gemeld is er veel fraude bij het aanvragen van de werkloosheidsuitkering. Nu blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur dat er in de gemeente Eindhoven geen goede samenwerking is tussen het UWV en de gemeente. Wij hebben daarover de volgende vragen.

6. Hoe is de samenwerking tussen de gemeente Alkmaar en het UWV betreffende het tegengaan van fraude?

7. Kan het college toezeggen dat de gemeente Alkmaar alle medewerking zal verlenen aan het UWV om fraude te kunnen opsporen en voorkomen? De fractie van de Alkmaarse VVD heeft deze week schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de verontrustende berichtgeving in Nieuwsuur. Het medium maakte namelijk melding van grootschalige fraude onder Poolse arbeiders. Deze arbeiders hebben in Nederland een uitkering maar zouden in Polen werken of vakantie vieren, stelt het programma op basis van onderzoek.