Stop de inbraakgolf!

Wij hebben de afgelopen dagen veel berichten gekregen van mensen waar is

ingebroken. Traditioneel wordt er in de zomervakantie veel ingebroken. Wij

hebben vanzelfsprekend vertrouwen in onze bewoners dat zij preventief

maatregelen nemen danwel hebben genomen om inbraken te voorkomen.

Echter lijkt het dievengilde zo te werk te gaan dat onze inwoners daar niet

zelfstandig tegen opgewassen zijn. Daarom heeft de fractie van de VVD de

volgende vragen gesteld aan het College;

 

Vraag 1: Bent u zich ervan bewust dat er een vakantie-inbraakgolf gaande is,

o.a. in het burgemeesterkwartier en in huiswaard?

 

Vraag 2: Kunt u onverwijld maatregelen nemen om deze inbraken tegen te

gaan?

 

Vraag 3: Denkt u daarbij net als de VVD aan extra inzet van handhaving, en

politie?

Zo nee waarom niet? Zo ja, kunt u dit per onmiddellijk inzetten?

 

Vraag 4: Denkt u daarbij net als de VVD aan de inzet van camera’s op

locaties waar er trendmatig veel wordt ingebroken? Zo nee waarom niet? Zo

ja, kunt u dit per onmiddellijk inzetten?