Alkmaarse VVD: ‘‘Ondertunnel Huiswaarderweg!’

De Huiswaarderweg moet op termijn ondertunneld zijn. Dat is één van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van de Alkmaarse VVD waarover de kiezer zich woensdag 21 maart mag uitspreken. Dat er over niet al te lange tijd iets aan de Huiswaarderbrug moet gebeuren, was al bekend. De brug voldoet namelijk niet meer aan de strengste EU-richtlijnen voor zwaar verkeer, dat nu moet omrijden. Groot onderhoud is nodig en de VVD grijpt dit nu aan om te pleiten voor een ondertunneling van zowél de Huiswaarderbrug als de Huiswaarderweg.

De Huiswaarderweg is een onderdeel van de Alkmaarse ring en scheidt Alkmaar Noord van de rest van Alkmaar. De wijken ’t Rak Zuid, de Horn Zuid en Huiswaard worden letterlijk doorklieft door zes rijbanen met auto’s. De Alkmaarse liberalen presenteren in hun verkiezingsprogramma nu een visie waar de Huiswaarderweg op termijn ondertunneld zal zijn. Lijsttrekker John van der Rhee: ‘’De Huiswaarderweg verdeelt Alkmaar in tweeën. Wij zien kansen om de verschillende wijken aan elkaar te knopen waardoor er mogelijkheden ontstaan voor groene verbindingen. De Huiswaarderweg grenst direct aan de Rekerhout. Ook nieuwe waterroutes worden dan mogelijk.’’

De vrijkomende ruimte wil de VVD mede benutten voor woningbouw, die wat de liberalen betreft best de hoogte in mag. Van der Rhee: ‘’Een ondergrondse Huiswaarderweg is een forse investering die natuurlijk wel te betalen moet zijn. Woningen fungeren daarom als de grootste kostendrager. Bovendien slaan we dan twee vliegen in één klap, want aan nieuwbouw is in onze gemeente grote behoefte. De vraag is groot!’’ De VVD denkt dat een financieel kloppend verhaal mogelijk is, omdat de grond van dit deel van de Alkmaarse ring als enige al in eigendom en beheer is van dit gemeente. Die hoeft dus niet eerst verworven te worden.

De VVD hoopt dat omwonenden enthousiast zullen reageren op de plannen. Een ondergrondse Huiswaarderweg betekent natuurlijk dat zij zijn verlost van geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof.

Woensdag 21 maart gaan de Alkmaarders naar de stembus en dan is het woord aan de kiezer.

Foto: Gemeente Alkmaar