VVD wil maatregelen grondwateroverlast Oudorperpolder

Sinds de Kerstdagen wordt in delen van de Oudorperpolder melding gedaan van hoogstaand grondwater, wat leidt tot vochtige, drijfnatte kruipruimtes waar het water soms zelfs dagen in blijft staan, in sommige huizen. Ook staat in de groene delen van de Oudorperpolder ongebruikelijk veel water op het land. De vele klachten uit de Oudorperpolder waren voor de Alkmaarse VVD aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het college.

De VVD wilde onder andere weten of de overlast incidenteel of structureel is en welke maatregelen het college in samenwerking met het hoogheemraadschap gaat nemen om de overlast adequaat te bestrijden. De problematiek blijkt in Alkmaar echter breder te spelen en ook in andere Alkmaarse wijken en dorpen wordt overlast van hoge grondwaterstanden ervaren. De klachten zijn voor de VVD reden om een meldpunt te openen; de liberalen roepen Alkmaarders op om problemen met grondwater bij hen kenbaar te maken.

VVD-fractievoorzitter John van der Rhee: ‘’De problematiek met hoge grondwaterstanden blijkt in meerdere Alkmaarse wijken voor te komen. Daarom roepen we Alkmaarders op om problemen bij ons te melden zodat we een beter inzicht kunnen verkrijgen in de situatie. Dan kunnen we vervolgens ook met gepaste maatregelen komen’’