Verbod op drugsgebruik in openbare gebieden

Vanaf komende maand zullen er strengere regels zijn om het openbare drugsgebruik tegen te gaan. Wij hebben hier vorige maand vragen over gesteld aan het College en de VVD is dan ook blij dat de Algemene Plaatselijke Verordening wordt aangescherpt. Zeker omdat het College in eerste instantie aangaf dat de overlast meeviel en het enkel extra controles in wilde zetten. Het is voor ons echter onacceptabel dat recreanten en omwonenden geconfronteerd worden met achtergelaten drugsmaterialen in en rond onze parken.

Concreet houdt deze maatregel in dat de gemeenteraad een keuze moet maken tussen een totaalverbod op drugsgebruik op openbare plaatsen in de gemeente, of een selectief verbod waarbij de burgemeester bepaalt dat er op bepaalde locaties geen openlijk drugsgebruik mag plaatsvinden. Die laatste optie heeft de voorkeur van de gemeenteraad. Dit omdat het beter te handhaven is.

Mocht u echter toch nog hinder ervaren, blijft u deze dan vooral delen met ons zodat wij actie kunnen ondernemen.