College beantwoordt vragen drugsoverlast

Vorige maand heeft raadslid Tamara Vermeulen het College een aantal vragen gesteld met de betrekking tot de overlast die drugsgebruikers met hun drugsgebruik zouden veroorzaken. Het bleek namelijk dat 50% meer Alkmaarders meer overlast ervaren ten opzichte van 2013. Deze overlast zou met name plaatvinden rond de Alkmaarderhout, maar ook bij bijvoorbeeld de Mare en andere parken. Inmiddels heeft het College de vragen van ons beantwoord. 

Het College geeft in deze beantwoording aan dat het bekend is met het feit dat drugsgebruikers zich in de Alkmaarderhout en andere parken ophouden. Dat de overlast die deze groep zou veroorzaken aanzienlijk groot is onderschrijft het College niet. Die conclusie trekt men op basis van het feit dat er bij stadstoezicht nauwelijks meldingen zijn gedaan van drugsoverlast ter plaatse. Ook zouden er in 2017 nog geen meldingen bij de politie zijn gedaan met betrekking tot drugsoverlast in de Alkmaarderhout. 

Volgens het College zijn er in 2017 door medewerkers van stadstoezicht tot op heden 95 controles en/of algemene toezichtrondes uitgevoerd in de Alkmaarderhout. Tijdens deze controles zouden lege wietzakjes en zilverpapier zijn aangetroffen, maar geen spuiten of delen daarvan. Daarnaast voeren medewerkers van Stadswerk 072 regelmatig onderhoud in het park uit, maar ook zij hebben geen melding gemaakt van het feit dat zulke materialen zouden zijn aangetroffen. 

Het College belooft echter wel dat de controles zullen worden blijven voortgezet. Waar nodig zal dan worden opgetreden tegen overlast gevende personen en drugsgebruikers. Bij die controles zal er nadrukkelijk gekeken worden naar restanten van drugsbruik zoals zakjes, zilverpapier en naalden. Medewerkers van Stadswerk 072 krijgen ook de opdracht om er melding van te maken als degelijke materialen worden aangetroffen. 

De VVD neemt deze antwoorden ter kennisgeving aan, maar zal met de bewoners in gesprek blijven om op de hoogte te blijven van hun ervaringen in en rond de parken. Mocht u uw ervaringen met ons willen delen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via info@vvdalkmaar.nl of via onze social media kanalen. Uw input is voor ons essentieel om op de hoogte te blijven van de gang van zaken en om actie te ondernemen.