Radicalisering ook op Alkmaarse scholen?

Vandaag stond er in het NHD een ingezonden brief van een bezorgde inwoner die zich zorgen maakt over radicalisering van kinderen op basisscholen. Deze briefschrijver stelt daarin relevante vragen over eventuele radicaliserende jonge leerlingen op basisscholen in onze stad en hoe wij daar in onze gemeente me omgaan.

Wij delen de bezorgdheid van de inwoner en willen dan ook dat zijn vragen worden beantwoord, temeer omdat de zorgen meer worden gehoord in de Alkmaarse gemeenschap. De briefschrijver zal waarschijnlijk zelf niet direct antwoord krijgen op zijn ingezonden brief. Daarom heeft de VVD deze vragen aan het college gesteld om daarmee te zorgen dat er formeel een antwoord zal komen. Zodra wij de antwoorden hebben ontvangen zullen wij die natuurlijk met u delen.

Hieronder zijn de vragen die wij hebben gesteld: 

1. Is er in Alkmaar beleid om gedrag waaruit radicalisering blijkt in het basis- en middelbaar onderwijs, te signaleren?

2. Zo ja, zijn hier al dan niet vertrouwelijke rapportages van?

3. Zo nee, waarom niet?

4. Zo nee, bent u bereid dit op korte termijn vorm te geven en de raad hier over te informeren?

5. Mocht u dit niet van plan zijn, kunt u beargumenteerd aangeven waarom niet?