VVD tegen woningbouwplan Dorpsstraat Markenbinnen

De Alkmaarse VVD zal geen steun verlenen aan bestemmingsplan Dorpsstraat Markenbinnen. Het bestemmingsplan bevat een wijziging van de bestaande bestemming waardoor de bouw van vijf woningen aan het einde van de Dorpsstraat in Markenbinnen wordt mogelijk gemaakt. Naar verwachting wordt het voorstel in september aan de gemeenteraad voorgelegd.

In Markenbinnen is veel verzet tegen het bouwplan. Dit gedeelte van het dorp wordt gekenmerkt door een hele smalle straat dat zich slecht verhoudt met extra autoverkeer. Bovendien komen de woningen in het open weidelandschap te liggen waardoor bestaande bewoners hun uitzicht wordt ontnomen. De Alkmaarse VVD kiest er nu voor om deze bewoners in hun strijd te steunen en is daarmee de eerste politieke partij in Alkmaar die een standpunt in deze kwestie heeft ingenomen.

VVD Raadslid Stefan de Haan: β€˜β€™Dit bouwplan is een particulier initiatief en in principe kijken we daar natuurlijk altijd met een welwillend oog naar. In dit geval is het bouwplan ruimtelijk niet passend en daardoor niet aanvaardbaar. Daarom zullen we tegen stemmen.’’

Foto: VVV Hart van Noord-Holland