Grafzerk Maerten Pieterz. van der Mey

Maerten Pieterz. van der Mey was één van de bekendste figuren van het Alkmaars beleg in 1573. Tijdens het beleg smokkelde Van der Mey belangrijke berichten, verstopt in zijn stok, dwars door de Spaanse linies heen. Ter ere van zijn heldendaden staat er al een standbeeld van hem aan de noordzijde van de Grote Kerk, maar wist u ook dat zijn grafzerk zich binnen in de kerk bevindt?

Van der Mey ligt in de Grote Kerk begraven, alleen is zijn grafzerk op dit moment niet zichtbaar doordat er een nieuw scherm voor staat. De VVD vindt het niet acceptabel dat de laatste rustplaats van een held als Van der Mey niet prominent zichtbaar is. Raadslid Rich Tiggeler heeft daarom ook een aantal vragen gesteld aan het college betreffende dit onderwerp.

Zo heeft Rich gevraagd of het college bekend is met deze huidige situatie, en of het college ook van mening is dat deze situatie niet acceptabel is. Ook is er gevraagd in hoeverre de grafzerk te bezichtigen is tijdens de viering van het 500-jarig bestaan van de Grote Kerk en of de grafzerk onderdeel uitmaakt van de voorlichting over onze helden. Wij zien het antwoord van het college met enthousiasme tegemoet en hopen dat Van der Mey de eer krijgt die hij verdient!