V.V. Alkmaar en Topsport aan de Westrand

Donderdagavond 18 mei is er een voorstel aangenomen die het mogelijk maakt dat AFC'34 hun accommodatie kan vernieuwen en de dames van VV Alkmaar vanaf komend seizoen hun wedstrijden zullen gaan afwerken in Alkmaar. De VVD Alkmaar is blij met dit heugelijke nieuws. Wij willen de verenigingen bij deze dan ook van harte feliciteren! In 2014 is er door de gemeenteraad aan AFC'34 beloofd dat er geld zou komen die deze verbouwing mogelijk zou maken en die belofte wordt nu ingelost. De VVD zet zich daarnaast al lange tijd in voor topsport in Alkmaar en wij zien VV Alkmaar zeker als topsport en een stimulans voor alle voetballende vrouwen en meiden in Alkmaar en omgeving.

Op dit moment werken de dames van VV Alkmaar hun wedstrijden nog af in Velsen onder de naam van Telstar. Op initiatief van voorzitter Gijs Schot zal de vereniging, die uit ongeveer 100 dames bestaat, in zijn geheel gaan verhuizen naar onze gemeente. Hiermee keert het voormalige dameselftal van AZ terug naar de stad waar het voor hen allemaal begon. VV Alkmaar zal vanaf september de wedstrijden gaan spelen op het sportcomplex aan de Robonsbosweg, het terrein waar ook AFC’34 haar wedstrijden afwerkt.

Wel zal het complex voor die tijd moeten worden opgeknapt. Zo zal er een nieuwe tribune verrijzen en zullen de kleedkamers grondig verbouwd worden om eredivisie voetbal mogelijk te maken voor de dames. Andere voetbalverenigingen uit Alkmaar voelden zich overvallen door deze ontwikkelingen. Zij hadden het gevoel dat AFC’34 bij het uitvoeren van deze plannen werd bevoordeeld en stelden dan ook vragen aan de gemeenteraad.

Tijdens de commissievergadering van dinsdag 16 mei konden vertegenwoordigers van de amateurverenigingen hun vragen stellen en hun zorgen uiten. De heer Schot en wethouder Pieter Dijkman gaven tijdens deze bijeenkomst ook uitleg over de gang van zaken. Er waren voornamelijk vragen over de financiële garanties en de communicatie van V.V. Alkmaar, de gemeente en AFC’34 richting de overige clubs.

Gaandeweg de avond werd duidelijk dat V.V. Alkmaar en AFC’34 twee zelfstandige clubs zijn en blijven, die alleen dezelfde accommodatie zullen delen. Via Alkmaar Sport N.V. zal er wel een lening worden verstrekt en worden geïnvesteerd in het sportpark aan de Robonsbosweg. In ruil voor de lening en investeringen zal het complex eigendom gaan worden van Alkmaar Sport N.V. en zullen zowel AFC’34 als V.V. Alkmaar een marktconforme huur gaan betalen. Alkmaar Sport N.V. en V.V. Alkmaar hebben een huurcontract afgesloten voor de duur van tien jaar.

De communicatie werd vanwege de onderhandelingen tussen V.V. Alkmaar en de KNVB over de licentie nog binnenskamers gehouden, maar op het moment dat er groen licht was werd dit gedeeld met de andere verenigingen. Wij als VVD Alkmaar snappen echter wel de frustratie en de verbazing van de andere clubs en zijn blij met het initiatief van wethouder Dijkman om alle partijen weer op één lijn te krijgen. Ook is er door het college toegezegd om het idee van de VVD ,om tot een Masterplan Voetbal in Alkmaar te komen, te gaan uitvoeren.

Zonder geld zou het lastig zijn om dit Masterplan Voetbal goed uit te voeren en zou onzekerheid hierover blijven voortduren bij de voetbalclubs. Daarom heeft VVD-Raadslid Bram Eekhout succesvol een motie ingediend, ondersteund door andere partijen, waarin de VVD het college opdraagt om geld toe te wijzen in de voorjaarsnota om dit Masterplan te financieren. Deze motie werd unaniem gesteund en daar zijn wij blij om. Wij zijn namelijk van mening dat alle verenigingen gelijke kansen moeten krijgen en hopen ook dat dit Masterplan in positieve zin bijdraagt aan de samenwerkingen tussen de verschillende clubs.

Al met al zijn er dus dus positieve ontwikkelingen zichtbaar volgens de VVD. Vanaf september hebben wij namelijk niet alleen eredivisie voetbal voor mannen in Alkmaar, maar ook voor vrouwen. Wij hopen dat dit een positieve stimulans zal geven aan het damesvoetbal in zijn geheel in onze stad en in de regio.