Alkmaar bedankt!

De stofwolken rondom de landelijke verkiezingen beginnen langzaam aan op te trekken en de formatie is inmiddels in volle gang. Ondanks het verlies van een aantal zetels ten opzichte van de vorige verkiezingen zijn we met een ruime meerderheid de grootste partij van Nederland geworden. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de inwoners van onze prachtige gemeente. Voor het eerst in de historie was de VVD namelijk de grootste partij van Alkmaar bij de Tweede Kamerverkiezingen! Daarvoor zijn wij u natuurlijk enorm dankbaar.

Wij willen met uw steun ook de grootste worden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Voor die tijd is er echter nog een hoop werk aan de winkel en wij zullen ons dan ook dagelijks in blijven zetten om Alkmaar een bruisende gemeente te laten blijven, die aantrekkelijk is voor zowel de bewoners als ondernemers.

Trots 

Onze gemeente biedt een hoop dingen waar wij enorm trots op kunnen zijn. Zo behoren onze woonlasten tot de laagste van het land als je kijkt naar de middelgrote steden. Dit was een belangrijke verkiezingsbelofte van ons en wij zijn blij dat we de lasten met 8% omlaag hebben gekregen tijdens deze regeerperiode. Zeker ook omdat het voorzieningsniveau gehandhaafd is gebleven.

Als we kijken naar de faciliteiten die onze stad te bieden heeft dan hebben we de laatste jaren enorme stappen gezet en zijn er bovendien nog een aantal plannen in ontwikkeling. Wat te denken van de prachtige bioscoop die is verrezen in de Overstad. Iets verderop wordt op dit moment druk gewerkt aan het opknappen van de Noorderkade en wordt het Ringersgebouw in oude glorie hersteld. In hetzelfde gebied zal binnenkort poppodium Victorie haar deuren openen, iets waar wij verheugd over zijn en de stad nog weer een beetje aantrekkelijker maakt.

AZ 

Aan de westelijke kant van de stad hebben we bovendien een prachtig vernieuwd sportcomplex rondom De Meent. Met  AZ beschikken we over een voetbalclub die op 30 april de finale van de beker speelt en ons die ons de laatste jaren internationaal op de kaart heeft gezet met zijn prestaties in de Europa League. Wat betreft de finale op 30 april hopen wij dat het mogelijk is dat op de finaledag een groot scherm geplaatst zal worden op het Waagplein, zodat de supporters die niet meegaan naar Rotterdam toch samen de club kunnen supporten in ons stadshart.

Ziekenhuis 

Ook op het gebied van de zorg zijn er grote stappen gezet omtrent het ziekenhuis. Wij zijn blij dat het Noordwest Ziekenhuis heeft besloten om in Alkmaar te blijven, dit was ook een belangrijke verkiezingsbelofte van ons. Wij staan dan ook achter de huidige plannen voor de vernieuwbouw. Een regionaal ziekenhuis is voor onze gemeente van groot belang en brengt bovendien veel werkgelegenheid met zich mee. In de nieuwe plannen zal er ruimte zijn voor kwalitatief goede zorg in een prachtige omgeving. Een klein deel van het omliggende park zal opnieuw moeten worden ingedeeld, maar zoals in de huidige plannen staat omschreven zal elke gekapte boom één-op- één worden teruggeplaatst. Hier zullen wij ook zeker op toezien.

Bierkade 

Een ander punt waar wij ons hard voor blijven maken is het verbeteren van de verkeersituatie in het oostelijk deel van het centrum. Op dit moment is er op de Bierkade/Wageweg sprake van eenrichtingsverkeer en wij willen zo spoedig mogelijk herinvoering van tweerichtingsverkeer op deze locatie. Dit was een verkiezingsbelofte van ons en bovendien een punt dat in het coalitieakkoord staat. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar hoe dit het beste kan worden uitgevoerd, wij hebben echter goede hoop dat de schop nog voor het einde van dit jaar de grond in gaat.

Buitengebied 

Alkmaar is echter niet alleen maar de stad. Wij beschikken ook over een prachtig buitengebied waar een ieder kan genieten van een mooie omgeving als men de drukte van de stad even zat is. Ook zijn er in dit gebied veel agrariërs en andere ondernemers die wij waar we kunnen zoveel mogelijk willen ondersteunen. Voornamelijk op het gebied van onnodige handhaving van regeltjes worden sommige ondernemers onnodig gehinderd bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Wij hebben al diverse maatregelen genomen om dit zo ver als mogelijk terug te dringen.

Samen 

Kortom, wij trots op onze gemeente maar zijn altijd bezig om het nog beter te maken. Stilstand is immers achteruitgang en daar willen wij voor waken. Wij doen dit echter niet alleen, wij doen dit samen met u. U kunt ons dan ook altijd bereiken als er zaken spelen die u met ons zou willen bespreken en waarbij wij u wellicht kunnen helpen. Contact kunt u met ons opnemen via facebook (VVD Alkmaar), twitter (@vvdalkmaar) of instagram (vvdalkmaar), maar ook via info@vvdalkmaar.nl