2016: Een jaar met vele uitdagingen en mooie successen

De jaarwisseling staat voor de deur en dat betekent dat 2016 er bijna op zit. Een prima gelegenheid om terug te kijken op de afgelopen twaalf maanden en vooruit te blikken op wat komen gaat. 2016 was een jaar met vele uitdagingen en mooie successen.  

De VVD-fractie is trots op de ambities die wij dit jaar hebben waargemaakt, zoals het behoud van het MCA, géén VictoryVeste en het blijven vechten voor minder regels. Bovendien behoren de gemeentelijke lasten voor alle inwoners in Alkmaar tot de laagste van Nederland. Ook zijn wij trots op de opening van de nieuwe Meent en zijn wij blij dat het Sportpaleis kan blijven bestaan. Dit alles motiveert ons om 2017 minstens even succesvol te maken! 

De hierboven genoemde voorbeelden zijn natuurlijk maar een kleine greep uit de dingen waar onze raadsleden en fractie-assistenten zich bijna dagelijks mee bezighouden. Achter de schermen is het team hard bezig om te zorgen dat Alkmaar een plek is waar men veilig kan wonen, waar voldoende activiteiten zijn voor alle bewoners en waar ondernemers worden ondersteund in hun bedrijvigheid zonder daarbij overspoeld te worden met regeltjes. 

Veiligheid 

Raadslid Tamara Vermeulen heeft zich afgelopen jaar met succes ingezet om de zwerverproblematiek in De Mare en De Hoef aan te pakken. Zij heeft bij het college aangedrongen op concrete maatregelen en dit voor elkaar gekregen. Zo zullen er bij het flatgebouw aan de Willem Kalfstraat een aantal struiken en bomen verdwijnen. Hierdoor zal een open buitenruimte ontstaan waardoor het illegaal kamperen niet meer kan.  

Een ander probleem was de inbraakgolf in Oudorp. Onze Fractievoorzitter John van der Rhee heeft nadrukkelijk gepleit voor acute actie tegen deze zorgelijke ontwikkeling. Zo zetten we onder andere in op meer blauw op straat en het inzetten van mobiele camera’s. In het verlengde hiervan zijn acht stadtoezichthouders en zes agenten vanaf oktober uitgerust met bodycams. Dit zal gedurende een half jaar onder andere worden getest bij evenementen, waarna de resultaten worden geëvalueerd.  

Bereikbaarheid

Ook voor de bereikbaarheid van de stad blijven wij ons inzetten. Belangrijkste punt op de agenda voor 2017 is de realisatie van tweerichtingsverkeer op de Bierkade. We hebben afgelopen jaar echter ook al de nodige dingen gedaan om de doorstroming in en rond onze stad te verbeteren. Zo heeft raadslid Stefan de Haan met succes een motie ingediend die er voor heeft gezorgd dat er een proef is gestart op de N245 (Schagerweg) om het verkeer richting de Huiswaarderweg sneller te laten doorstromen.

Bij een goede bereikbaarheid hoort echter niet alleen een goede doorstroming, er moet immers ook voldoende plek zijn om te parkeren. Wij als VVD streven naar een stad waarin men zo makkelijk en goedkoop mogelijk moet kunnen parkeren. Stefan heeft ook hier een succesvolle motie over ingediend, waardoor de verkeerproblematiek in 2017 nog verder wordt aangepakt.

Noordwest Ziekenhuis 

Het behouden van het ziekenhuis voor Alkmaar mag natuurlijk niet ontbreken op het lijstje hoogtepunten van 2016. Niet alleen vanwege de ruim 4.000 arbeidsplaatsen die in onze stad blijven, maar ook omdat een zorgcentrum van deze omvang past bij de regiofunctie van onze gemeente. Een mooi en modern ziekenhuis is wat ons betreft een must. Wel is er commotie ontstaan over de kap van een deel van de Hout. In het concept plan blijkt dit te gaan om 3% van de Westerhout. De gekapte bomen worden echter wel één-op-één terug gepland. Dit is voor ons acceptabel. Al blijven wij de boel wel scherp monitoren. 

Leefbaarheid

Wij willen dat Alkmaar voor alle bewoners een prettige plek blijft om te wonen. Zo hebben wij in de gemeente Alkmaar al één van de laagste woonlasten van het land en daar zijn wij best wel een beetje trots op. Maar dat is niet het enige. De starterslening heeft vele jonge huizenzoekers net het beslissende zetje gegeven om een huis te kopen. Dit initiatief leek even aan zijn eigen succes ten onder te gaan, maar mede door een motie van Stefan de Haan hebben wij echter toch kunnen zorgen voor extra middelen om de starterslening aan te kunnen blijven bieden.

 

Leefbaarheid zit hem echter niet alleen in het financiële gedeelte. Ontspanning en genieten van de stad zijn daarbij net zo belangrijk. Daarom heeft raadslid Bram Eekhout een motie ingediend om te starten met een proef voor het plaatsen van zogeheten Canadese stoelen in en rond Alkmaar. Bram heeft zich bij de gemeente en de provincie ook hard gemaakt voor het behoud van de theetuin in Zuidschermer.

Communicatie 

Bovengenoemde resultaten zijn slechts een greep uit de dingen die wij dit jaar hebben gedaan. Dit zouden wij echter niet zonder uw input kunnen doen. Afgelopen jaar hebben wij nog meer dan anders contact gezocht met de bewoners. Zo zijn er bijeenkomsten met bewoners geweest in de Schermer en Graft-De Rijp en hebben wij de activiteit op social media en in lokale weekbladen vergroot. Ook in 2017 zullen wij dit blijven doen en kunt u ons altijd benaderen voor vragen of feedback. Per mail kunt u ons bereiken op info@vvdalkmaar.nl en op twitter kunt u ons vinden onder @vvdalkmaar.

Voor nu willen wij iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen! Wij hopen dat 2017 een jaar van vooruitgang en positivisme mag zijn. Een jaar waarin we elkaar de ruimte en respect geven, ook als we het niet met elkaar eens zijn.