De feiten en fabels rondom het ziekenhuis en de Hout

Het ziekenhuis blijft in Alkmaar en daar zijn wij als partij ontzettend blij mee. Niet alleen vanwege de ruim 4.000 arbeidsplaatsen die in onze stad blijven, maar ook omdat een zorgcentrum van deze omvang past bij de regiofunctie van onze gemeente. Recent is er een conceptplan gepresenteerd voor de vernieuwbouw van het huidige ziekenhuis in de Hout. Helaas worden er nu via de social media onjuistheden de wereld in geslingerd en doen verschillende fabels de ronde. Hier de feiten op een rijtje.

Wist u dat:

-          Het ziekenhuis als gevolg van de vernieuwbouw enorm gaat krimpen, namelijk van ongeveer 110.000 m² naar ongeveer 85.000m²?

-          Hierdoor het ziekenhuis meer eigen parkeerplaatsen kan realiseren, een toename van ong. 1000 naar 1250?

       -          Als gevolg van de vernieuwbouw een klein gedeelte van het bos moet verdwijnen (80x100m) en dat dat slechts 3% van het totale bosoppervlak is?

-          Alle bomen die zullen verdwijnen één op één gecompenseerd zullen worden?

-          Het ziekenhuis in het eindplaatje volledig in het groen gelegen is in tegenstelling tot de situatie nu?

En wist u dat:

-          Er nog meer voordelen van de vernieuwbouw zijn, want er gaat een nieuwe aanrijroute voor ambulances gemaakt worden vanaf de Julianalaan?

-          De totale infrastructuur rondom het ziekenhuis aangepast en verbeterd zal worden?

-          Monumenten als de Cadettenschool en Westerlicht behouden zullen blijven?

-          De Cadettenschool weer in volle glorie, vrijstaand in het groen gezet zal worden? 

En wist u ook nog dat:

-          De gemeente Alkmaar niet 150 miljoen bijdraagt in de plannen, maar slechts voor 40% van dat bedrag (60 miljoen) garant staat?

-          Dat alleen ingezet hoeft te worden op het moment dat het ziekenhuis failliet gaat?

-          De kans daarop uiterst klein is?

-          Alkmaar ter afdekking van dit risico een bedrag van 300.000 euro per jaar ontvangt?

 
 Zie bijgevoegd een impressie van hoe de veranderingen er daadwerkelijk uit komen te zien.