Ziekenhuis, bodycams en theetuin

Ook de laatste weken heeft de VVD Alkmaar niet stilgezeten. In de stad en in de buitengebieden gebeurden voldoende dingen die onze aandacht vroegen. Zo was er gedoe rondom de jongerenwerker/ buurtcoach in De Mare, was het ziekenhuis volop in het nieuws, worden de orde handhavers binnenkort uitgerust met bodycams en stelden wij vragen aan de wethouder om de aanleg van een theetuin in Zuidschermer mogelijk te maken.

Buurtcoach

Fractievoorzitter John van der Rhee heeft duidelijk gemaakt dat de VVD achter de onorthodoxe aanpak van de buurtcoach/jongerenwerker in De Mare staat. Zowel ondernemers- als bewonersverenigingen zeggen dat het juist met deze buurtcoach beter gaat; het zou goed zijn als iedereen dus nu ook gewoon weer mee gaat samenwerken om ook in De Mare verder te kunnen.    

Ziekenhuis

Zoals bekend blijft het ziekenhuis behouden voor Alkmaar. Dat is gewoon goed nieuws! Veel mensen werken er, mensen worden er beter en het hoort echt bij onze Alkmaarse regiofunctie. Door de vernieuwbouw zal er wel het een en ander gaan veranderen in de Westerhout. De kap van een aantal bomen zal nodig zijn om nieuwbouw te realiseren, maar het karakter van het park zal niet wijzigen. Ook Westerlicht en de Cadettenschool blijven gehandhaafd. De VVD ziet deze plannen dus echt zitten!

Theetuin

Raadslid Bram Eekhout heeft het college vragen gesteld naar aanleiding van het besluit dat geen theetuin in Zuidschermer zou mogen komen. Edwin van der Voort en Kim Kamperman hebben het initiatief genomen om wat fruitbomen te planten en tafels neer te zetten zodat fietsende recreanten in het weekend hun trip kunnen onderbreken voor een drankje, taartje of biologisch verantwoorde lunch. VVD Alkmaar steunt dit soort initiatieven van harte, alleen zitten er regels in de weg van gemeente en provincie. Wij willen dat de gemeente samen met de provincie actie onderneemt om de theetuin in Zuidschermer toch mogelijk te maken.

Bodycams

Vanaf deze maand zullen acht stadstoezichthouders en zes agenten door de gemeente worden uitgerust met bodycams. Deze camera’s zullen worden gebruikt bij evenementen, horecatoezicht en gezamenlijke acties. Wij als VVD Alkmaar hebben ons altijd hard gemaakt voor extra veiligheidsmaatregelen en dit is daar mede een resultaat van. Het doel is dat de bodycams de-escalerend zullen werken bij conflicten en dat bewijslast sterk zal toenemen. Deze unieke samenwerking tussen de gemeente en de politie zal over een half jaar worden geëvalueerd.

Foto: Noordwest Ziekenhuisgroep