Vliegende start VVD Alkmaar na reces

Het reces zit er inmiddels alweer op en dat betekent dat de fractieleden en fractiemedewerkers weer aan de bak kunnen. Van even rustig opstarten was aan de kant van de VVD zeker geen sprake. In de eerste weken na de zomerse onderbreking lieten met name Stefan de Haan en Tamara Vermeulen van zich horen.

Zwervers problematiek

Raadslid Tamara Vermeulen stelde afgelopen week schriftelijk vragen aan het college over de toenemende problematiek rond de zwervers. Vooral in gebieden rond de winkelcentra in de Mare en het Hoefplan voelen inwoners zich niet veilig meer. In deze laatste wijk hebben inwoners wel melding gemaakt bij de wijkagent, maar deze geeft aan ‘dat ze er zijn om boeven te vangen en niet om zwervers uit winkelcentrums te verwijderen.’

Ook maken wij ons zorgen over het feit dat verschillende parken in Alkmaar worden gebruikt als campings. Dit is voor ons zeker niet acceptabel en wij hebben daarom het college gevraagd of zij op de hoogte zijn van het feit dat steeds meer zwervers zich ophouden rond de winkelcentra, en dat de wijkagent klagende inwoners naar de gemeente verwijst. Tot slot hebben wij gevraagd wat het college aan de problematiek denkt te gaan doen.

Groene golf
Stefan de Haan heeft er op zijn beurt voor gezorgd dat de doorstroming op de ringweg verbetert. Na een VVD motie is er een proef gestart op de N245 (Schagerweg) om het verkeer richting de Huiswaarderweg sneller te laten doorstromen. Wij ergerden ons aan het feit dat de verkeerslichten op de oostelijke en westelijke ring niet logisch stonden afgesteld, waardoor er veel onnodig werd geremd, stilgestaan en opgetrokken.

Men kwam er achter dat vergeten is de ’groene zone’ van de kruispunten van de N9 met de Terborchlaan en de Bergerweg weer te activeren nadat die kruisingen gereconstrueerd waren. Dat is inmiddels hersteld waardoor de groene golf weer terug is!

Windturbines Schermer/Graft-De Rijp
Ook heeft Stefan de Haan namens de VVD het college opgeroepen om geen windturbines te plaatsen in het prachtige polderlandschap van de Schermer en Graft-De Rijp. Wij zijn van mening dat we dit mooie open polderlandschap moeten koesteren en niet vol moeten zetten met windturbines, ook niet als dit kleinschalig is. Deze turbines zouden volgens plannen van het college bijna tien meter hoog worden en dat is volgens ons een onnodige vervuiling van de horizon.