Samenwerken in de regio

Alkmaar houdt niet op bij onze gemeentegrenzen. De VVD wil dat er veel meer en beter wordt samengewerkt met onze buren Langedijk, Heerhugowaard en de omliggende gemeenten. Inwoners uit Heerhugowaard werken in Alkmaar, Alkmaarders hebben een bedrijf in Langedijk en Langedijkers winkelen in Heerhugowaard. Denken in hokjes en in gemeentegrenzen gebeurt door onze inwoners in de praktijk al lang niet meer, alleen nog door onze colleges. Het is de hoogste tijd om over onze schaduw heen te stappen en op gelijkwaardige basis de HAL samenwerking weer in volle glorie te herstellen.

De VVD heeft concrete punten die voor onze inwoners echt wat opleveren. Deze 10 punten gaan wij uitvoeren in de komende 4 jaar:

Werkzaamheden aan onze wegen en bruggen die onze drie gemeenten raken zoals de Leeghwaterbrug reparaties worden gezamenlijk besproken. Er wordt samen opgetrokken naar de provincie om onze belangen te verdedigen.

In Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk presenteren we de kosten voor vergunningen en leges gezamenlijk. Zo hebben we goed inzicht in de verschillen, met de intentie om dit gelijk te trekken.

Onze HAL ondernemers vragen wij in 2018 om met een gezamenlijk plan te komen tot meer en een betere HAL samenwerking. In de regio zien wij veel kansen voor het stimuleren van ondernemerschap en innovatie en daarmee het creëren van meer banen.

We willen dat het geluid van onze 200.000 inwoners te horen is in Den Haag. Vertegenwoordiging van de HAL gemeenten zijn zichtbaar aanwezig in de Haagse netwerken.

In 2018 wordt er gekeken welke gemeentelijke inkoop trajecten er allemaal in onze drie gemeenten lopen. Vanuit dit overzicht wordt er gezamenlijk ingekocht beginnend bij 25% van de gemeentelijke inkoop in 2019. De behaalde besparingen communiceren wij actief met al onze inwoners.

Onze colleges en burgemeesters stellen zich open op en praten op een gelijkwaardige manier en met respect met elkaar. Uitspraken die andere gemeenten onder druk zetten in onze regio in de zin van : ‘het is nu of nooit’ en ‘wij weten wel wat goed voor u is’ zijn voor de VVD dan ook ontoelaatbaar en contraproductief. Zo werken we samen en al onze inwoners en bedrijven profiteren hiervan.

Vanaf 2018 wordt er een doorstart gemaakt met het opbouwen van een gezamenlijke HAL IT infrastructuur en gemeentelijke klantenservice voor onze inwoners. Het gebruik van dezelfde IT systemen kan de HAL gemeenten (en dus onze inwoners) geld besparen en de kwaliteit. Dit plan wordt vervolgens tot en met 2022 in delen uitgevoerd.

Besluiten die grensoverschrijdend invloed hebben op onze inwoners en bedrijven in onderlinge afstemming én in gesprek met inwoners en bedrijven worden genomen.

Onze gemeentes regio zetten we op de kaart!. Daarom zijn wij groot voorstander van de ontwikkeling van een gezamenlijke identiteit van Noord Holland Noord, namelijk ‘Holland boven Amsterdam’. We presenteren ons als één gebied aan onze bezoekers. De VVD geeft deze plannen prioriteit, zodat we als regio het toerisme, en daarmee de regionale economie, een extra boost geven.

De mate van invloed en controle op gemeenschappelijke regelingen zoals de GGD, Veiligheidsregio en de Huisvuilcentrale (HVC) is beperkt. Wij willen hier veel beter over geïnformeerd worden en tot gezamenlijke afstemming komen met de HAL gemeenten. Daarom willen we een gezamenlijke vergadering met de drie gemeenten bij de behandeling van gemeenschappelijke regelingen.

Regionale samenwerking is voor de VVD meer dan alleen een nieuwe HAL samenwerking en goed overleg met de omliggende gemeenten. Net zoals de wereld niet ophoudt bij de gemeentegrens houdt deze ook niet op bij de grens van onze regio. Een goed contact met de regio Amsterdam is voor onze regio zeer belangrijk. De VVD wil dat de HAL gemeenten met NHN meer aansluiting zoeken bij de MRA (Metropool Regio Amsterdam) samenwerking. Veel van onze inwoners werken in en rondom Amsterdam; ons geluid moet in de MRA dan ook zo goed mogelijk gehoord worden en we lossen samen problemen op zoals te drukke treinen en overvolle wegen.