Sport

Sport

Masterplan voetbal

Sport en recreatie strand in de Westrand

Opwaarderen sportpaleis

Sportleraren op alle basisscholen en buurthuizen

Meer steun voor onze talenten

Wall of Fame en sportonderscheiding

Sporten waar en wanneer je wilt

Sport werkt

Sportevenementen

Sport is gewoon geweldig leuk om te doen. Sport neemt een steeds belangrijke plek in ons leven in. Het is een middel om gezondheid te bevorderen en zorgkosten in toom te houden, om schooluitval tegen te gaan, om economische activiteiten te ontplooien, om integratie te bevorderen, om ouderen fitter te maken, om obesitas te bestrijden en om jongeren op het rechte pad te houden. Daarnaast geeft het bedrijven van topsport de mogelijkheid om het beste uit jezelf te halen en een voorbeeld te zijn voor onze Alkmaarse jeugd.

Alkmaar is een stad met prachtige sportfaciliteiten. Onze inwoners kunnen in alle wijken van diverse sportfaciliteiten genieten en onze parel is de westrand. Daar komen topsport en breedtesport samen. De VVD erkent de kracht van sport en wil in de komende periode sport gebruiken om Alkmaar nog een stukje mooier, leefbaarder en fitter te maken door middel van een nieuw sportprogramma: Alkmaar sportstad 2.0.

Het masterplanvoetbal is een van de belangrijke onderdelen van Alkmaar sportstad 2.0. en voorziet in moderne voetbalcomplexen, goed gespreid over de Alkmaarse wijken en dorpen. En zo mogelijk een doorontwikkeling naar multi sportcomplexen. Meerdere sporten en verenigingen maken gebruik van de faciliteiten die ook mogelijkheden biedt voor ongeorganiseerde sporten. Een vrienden elftal kan zo op woensdag avond een potje voetballen op een kunstgrasveld. Net zoals je ook een tennisbaan een uur kan huren. De complexen worden professioneel gerund samen met vele vrijwilligers van verenigingen.

In de Westrand ziet de VVD verder nog ruimte voor een watersport- en recreatiegebied voor het Westelijk deel van Alkmaar met een strandje en zomerse sportfaciliteiten zoals beachvoetbal - en volleybal. Het evenemententerrein zal permanent worden ingericht als extra parkeervoorziening voor het recreatiegebied en de sportcomplexen.

De Westrand is het belangrijkste sportgebied van Alkmaar. De nieuwe Meent wordt gezien als de sportparel van de regio Alkmaar. Het sportpaleis is echter gedateerd en er is sprake van achterstallig onderhoud. De VVD vindt het behoud van de unieke wielerbaan een absolute must en zet daarom in op een grootschalige renovatie. Tegelijkertijd biedt het sportpaleis veel meer mogelijkheden dan alleen voor de wielersport. Een upgrade van het sportpaleis tot een toonaangevend multi sportcomplex geschikt voor grootschalige sportevenementen op het terrain van wielrennen, atletiek en zaalsporten heeft de VVD voor ogen. Wij willen een onderzoek naar de kansen die er liggen voor het organiseren van sportevenementen rond de 5000 bezoekers. Landelijk gezien zijn er weinig sportcomplexen die evenementen van deze grootte kunnen huisvesten; daar liggen dus wellicht kansen voor Alkmaar. De VVD denkt dan aan bijvoorbeeld verrijdbare tribunes in het sportpaleis om deze toeschouwersaantallen te kunnen huisvesten. Uitgangspunt is dat het wielrennen in het sportpaleis gewoon plaats moet kunnen blijven vinden in zo’n nieuwe opzet. Daarbij is het ook noodzakelijk om het parkeerterrein uit te breiden met een parkeerdek. De VVD ziet het als een grote meerwaarde om de nieuwe Meent en het sportpaleis te verbinden via een promenade brug. Daarmee wordt het gehele sportgebied met elkaar verbonden tot een krachtig toonaangevend sportzone.

Inzet van sportleraren (vakleerkrachten) op basisscholen en buurthuizen blijft de basis voor sportstimulering. Er zijn in Alkmaar nog steeds basisscholen waar geen afgestudeerde vakleerkracht werkzaam is. Terwijl het van groot belang is dat kinderen al op jonge leeftijd goed bewegingsonderwijs genieten. Sport - ook een denksport zoals bijvoorbeeld bridge - is belangrijk voor iedereen dus ook voor ouderen. Daarom breiden wij het sportstimuleringsprogramma uit via buurt - en verzorgingshuizen. De financiering van het programma voor ouderen loopt via de WMO.

Alkmaar kent tien regionale trainingscentra onder andere voor atletiek, volleybal en zwemmen. Alkmaar is daarmee tevens de gemeente met de meeste regionale talentontwikkelingscentra. Een prachtig resultaat maar om succesvol te blijven is het nodig om de talenten nog beter professioneel te kunnen ondersteunen. De VVD wil het budget van de RTC’s (Regionale Trainings Centra) daarom minimaal verdubbelen.

Alkmaar is trots op zijn topsporters. Het plezier en succes van de Nederlandse dames bij het EK voetbal onderstreept het belang van talentontwikkeling. De VVD steunt de komst van de nieuwe eredivisie damesvoetbal vereniging VV Alkmaar dan ook volledig. De topsporters zijn het voorbeeld voor heel veel jongeren. Sport zorgt voor een gezondere leefstijl en is ook gewoon heel leuk om te doen. Het eren en waarderen van onze Alkmaarse topsporters hoort daar ook bij. Jaarlijks organiseert Alkmaar daarom een sportgala. De VVD zou voor de Alkmaarders die een bijzondere sportieve prestatie hebben geleverd een speciaal sportlintje willen invoeren en deze tijdens het gala willen uitreiken. Daarnaast wil de VVD voor onze topsporters een Wall of Fame inrichten in de Meent als inspiratiebron voor alle sporters in Alkmaar.

Het traditionele sporten via een vereniging is aan het veranderen. De trend is dat steeds meer mensen meer keuzevrijheid willen hebben waar en wanneer ze gaan sporten. Daarom wil de VVD het ongeorganiseerd sporten bevorderen. Dat kan bij voorbeeld door het huren van een voetbal of hockeyveld door vriendenclubs of bedrijven. Ook in de buitenruimte willen we de sportvoorzieningen uitbreiden bijvoorbeeld met hardlooppaden. Hardlopen is een sport die door iedereen gedaan kan worden en makkelijk tot resultaten leidt. Betere conditie en meer sportplezier. Niet voor niets gaan steeds meer Alkmaarders hardlopen. De VVD wil dit ondersteunen en wil waar mogelijk onze fiets- en looppaden hardloopvriendelijk maken. Daarnaast hebben we een prachtig buitengebied wat we kunnen inrichten met mooie nieuwe routes. Ook zien wij mogelijkheden voor het uitbreiden van vaarroutes zeker ook in het buitengebied.

Op verschillende vlakken kan sport een maatschappelijke bijdrage leveren. Sport kan een middel zijn om overgewicht tegen gaan. Sport kan ook een kans bieden op werk of een mogelijkheid voor rehabilitatie. Daarnaast kan sport bijdragen aan de mentale gezondheid. Dat vraagt om een wisselwerking tussen zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, onderwijs en sport.

In de afgelopen jaren zijn er vele succesvolle pilots gedraaid. De komende periode wil de VVD de pilots omzetten in een vaste maatschappelijke sportprogramma’s.

Alkmaar kent een aantal grote sportevenementen zoals de Alkmaar City Run by night, De plus wandel4daagse, de ronde van Noord-Holland en de wieler3daagse Alkmaar. De VVD vindt dat er nog veel ruimte is voor uitbreiding van het aantal sportevenementen en gaat minimaal één aansprekend evenement extra naar Alkmaar halen.

AZ Alkmaar

Het behoud van echt bier in het stadion

Zo min mogelijk combiregelingen rond de wedstrijden van AZ

Huldigingen op de meest sfeervolle plek, neem als voorbeeld de drafbaan in de Hout

Minimaal tweemaal per jaar overleg tussen gemeente, politie, directie en de supporters van AZ.

AZ is voor ons een belangrijk uithangbord voor de stad. Als men vanuit het zuiden Alkmaar binnenrijdt is het AFAS Stadion het eerste dat men ziet. Bovendien is de club door de vele successen van de laatste jaren niet alleen een begrip in Nederland, maar is het ook over de grens bekend. Door de vele succesvolle avonturen in Europees verband zal de naam ‘Alkmaar’ bij menig Europeaan een belletje doen rinkelen. Wij streven dan ook naar een goede band met zowel de club als de supporters. Om dat voor elkaar te krijgen willen wij het volgende voor elkaar krijgen de komende jaren:

Veiligheid is voor zowel de supporters, directie als de gemeente een belangrijk punt. Wij willen dan ook altijd in overleg treden met alle partijen om dit zo goed mogelijk te regelen. De VVD wil erop toezien dat de afspraak om minimaal tweemaal per jaar gezamenlijk met politie, gemeente, supporters en de directie van AZ om de tafel te zitten wordt nageleefd.

Verder willen wij er ook op aansturen dat er een afgevaardigde van de supporters in de Commissie Stadionverboden plaats kan nemen als adviseur. Tot op heden zitten daar alleen mensen van de gemeente, het OM, de politie en AZ zelf in.

Supporters moeten echt worden gezien als fans en niet als potentiele criminelen. Wij streven dan ook naar zoveel mogelijk vrijheid als het gaat om vrij vervoer rond de uit- en thuiswedstrijden. De mindset betreft vrij vervoer moet dan ook ‘Ja, tenzij..’ zijn in plaats van ‘Nee, mits..’. AZ supporters zorgen voor weinig problemen en hebben ons gelijk bewezen door prima om te gaan met het plan van de VVD om weer echt bier te gaan schenken in het stadion. In het verlengde daarvan zullen wij plannen voor het plaatsen van schermen in de stad tijdens finales of kampioenswedstrijden zoveel mogelijk steunen.

De VVD streeft naar de meest sfeervolle plek om huldigingen plaats te laten vinden. Het Waagplein is voor velen de gedroomde plek om de helden te eren, alleen is dit qua capaciteit en veiligheid niet mogelijk. Ook het Canadaplein is om die reden geen optie. Aan de Kanaalkade zitten, ondanks de succesvolle huldiging in 2009, ook wat veiligheidsrisico’s. Wij willen echter altijd kijken naar mooie alternatieven en denken daarbij bijvoorbeeld aan de drafbaan in de Hout. Historisch gezien ook een mooie plek.