Zorg, Hulp en Ondersteuning

Zorg, hulp en ondersteuning

We investeren in zorg, niet in managers

Woningen aanpassen is eenvoudig. Minder regels, en aanvragen behandelen we binnen een week.

1 miljoen euro extra voor zorgvragers die langer thuis willen wonen

Er is per gezin één plan, in één digitaal systeem. Gegevens lever je maar één keer aan.

In Alkmaar zijn er geen wachtlijsten

Mantelzorgers zijn goud waard. We besteden extra geld aan de ondersteuning van deze belangrijke zorgverleners.

De gemeente Alkmaar is toegankelijk voor iedereen, ongeacht beperking of niet.

Het MCA mag uitbreiden in De Hout

Er komt een psycholance voor verwarde personen

Zorg hoeft niet duur en ingewikkeld te zijn. Zorg moet vooral goed zijn. Met ruimte voor persoonlijke wensen. Daarom investeren we in zorgaanbieders die gaan over mensen, en organisaties die investeren in goede zorg. Zonder ingewikkelde plannen, dure managers en grote kantoren. Gewoon zorg, dichtbij en persoonlijk. Bij de inkoop van zorg kijken we goed naar de organisatie. We kijken niet alleen of de organisatie efficiënt te werk gaat, maar ook of de zorgontvangers tevreden zijn.

Zorgaanbieders worden uitgedaagd om innovatief te werken. We geven voorrang aan organisaties die aantoonbaar maatwerk leveren en hierbij innovatieve methoden zoals domotica inzetten. Door middel van bijvoorbeeld slimme sensoren en beeldbellen kunnen veel mensen langer en prettiger thuis blijven wonen. Maar we zoeken ook zorgaanbieders die IT en innovatie in de jeugdhulp kunnen inzetten. Zodat we ook juist jongeren en jongvolwassen, op een manier die bij ze past zoals online en mobiel, bereiken en helpen.

We stoppen met Het Slimste Huis. Jaarlijks kost dit geld en de resultaten vallen tegen. De kennis over domotica en ICT hoort thuis bij de wijkteams en zorgaanbieders. Zij inventariseren de behoeften van de zorgvragers en adviseren over de mogelijkheden van innovatieve zorg.

De VVD wil dat ouderen makkelijk zorgaanpassingen aan woningen kunnen doorvoeren. Dit maakt woningen niet alleen levensloopbestending, maar zorgt er ook voor dat ouderen veilig wonen. We schrappen daarom zoveel mogelijk regels en behandelen aanvragen binnen een week.

De gemeente Alkmaar biedt ondersteuning waar nodig, zodat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen. Ook als de vaardigheden opnieuw aangeleerd moeten worden. Van huishoudelijk taken, dagbesteding tot lichamelijk verzorging. Daarom gaan we 1 miljoen euro vanuit het zorgbudget reserveren voor het Deense model. Alkmaarders krijgen ondersteuning bij het (opnieuw) onder de knie krijgen van basisvaardigheden, zodat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

We willen maximale samenwerking tussen zorgverleners. Er is per gezin één plan, zodat de zorg en doelen van een zorgvrager of gezin voorop staan. Daarnaast investeren we in één computersysteem voor zowel de gemeente als de zorg verlenende instanties. Dit voorkomt dubbele intakegesprekken en zorgt ervoor dat zorgvragers niet drie keer dezelfde gegevens hoeven aan te leveren. Indien nodig starten we de zorg direct en laten we het papierwerk volgen. Zodat het belangrijkste, de zorg, direct geboden kan worden. De zorgverlener en zorgvrager maken kennis en bepalen samen de doelen. Op deze manier voorkomen we lange wachtlijsten en dubbele intake gesprekken bij zowel de gemeente Alkmaar, als de zorgverlener.

Mantelzorgers zijn goud waard. Daarom verdienen ze extra aandacht. Zij zorgen ervoor dat zorgbehoevenden zo lang mogelijk thuis, in een vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dit is hard werken en vraagt veel van de mantelzorgers. We willen dat er meer geld gaat naar de mantelzorgmakelaar die regeltaken kan overnemen. Mantelzorgers kunnen zich daardoor maximaal richten op de zorg van een naaste.

Vlak na de oplevering van de nieuwe bioscoop bleek dat deze niet goed toegankelijk is voor rolstoelafhankelijk bezoekers. Dit is een situatie die wat de VVD betreft niet meer mag voorkomen. Alkmaar is een toegankelijke stad waar iedereen volwaardig mee kan doen. Ook wanneer er sprake is van een beperking. Daarom steunt de gemeente Alkmaar het VN verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap en is er extra aandacht voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare voorzieningen voor gehandicapten. De WMO raad heeft hier een nadrukkelijk, adviserende rol in.

Meer dan een 1 miljoen mensen in Noord-Holland zijn afhankelijk van het MCA. Een goed ziekenhuis in Alkmaar is noodzakelijk. Wat de VVD betreft hebben we niet alleen een ziekenhuis voor Alkmaar en omgeving, maar ook het beste ziekenhuis. Daarom zijn we groot voorstand van de nieuwbouw van het MCA.

De politie stopt met het vervoer van verwarde personen. Daarom starten we met een proef met de psycholance. Dit is een ambulance, gespecialiseerd in het vervoer van verwarde personen. Gedurende een jaar gaat de psycholance in de gemeente Alkmaar rijden, indien mogelijk in samenwerking met omliggende gemeenten. De psycholance wordt betaald uit het zorgbudget.

Jeugdhulp

Eén gezin, één plan

In Alkmaar zijn er geen wachtlijsten

Meer tijd en geld om gevolgen vechtscheidingen tegen te gaan

Geen gespleten gezinnen, we faciliteren de oprichting van een Parents House

100.000 euro extra om overlast op straat tegen te gaan

Ieder kind heeft recht op een veilige basis. Een thuis waarin het kan opgroeien, zich kan ontwikkelen en wordt uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Een van de basisvoorwaarden voor een goede ontwikkeling is een stabiel gezin en een veilige basis. Alleen als het echt niet anders kan, grijpt de overheid in om een kind in veiligheid te brengen. Maar ieder kind heeft het recht om thuis op de groeien. En dat is dan ook het belangrijkste uitgangspunt bij de dienst- en hulpverlening.

We moedigen samenwerking tussen zorgverleners aan. Er is per gezin één plan, zodat de zorg en doelen van een zorgvrager of gezin voorop staan. Daarnaast investeren we in één computersysteem voor zowel de gemeente als de zorg verlenende instanties. Dit voorkomt dubbele intakegesprekken. Gegevens lever je maar één keer aan. Indien nodig starten we de zorg direct en laten we het papierwerk volgen. Zodat het belangrijkste, de zorg direct geboden kan worden.

We investeren in de centra voor Jeugd en Gezin. Ouders kunnen altijd op één centrale locatie, in de buurt terecht voor praktische vragen maar ook voor gesprekken met hulpverleners. Deze diensten moeten vooral laagdrempelig en makkelijk toegankelijk zijn.

Het aantal vechtscheidingen neemt toe. Deze situaties zijn vaak schrijnend en vragen veel aandacht en tijd. Vanuit de gemeente start een project waarin we extra voorlichting bieden aan alle onderwijs­instellingen, mensen werkzaam in de jeugdzorg en overige belanghebbenden over vechtscheidingen. Daarnaast komt er voor de hulpverleners extra training, tijd en begeleiding tijdens de hulpverlening in deze gezinnen.

We starten een onderzoek naar de oprichting van een parentshouse. Samen met private partijen stellen we woonruimte beschikbaar voor gezinnen in een scheiding. Zodat beide ouders in de buurt blijven wonen, en in geen enkel geval op straat komt te staan. Ouders kunnen de kinderen hier ontvangen en rustig zoeken naar een nieuwe woning.

Goede zorg heeft een preventieve werking, maar soms leidt onvoldoende dagbesteding en verveling tot overlast gevend gedrag. Daarom stellen we 100.000 euro beschikbaar om overlast op straat, door jongeren tegen te gaan. We bieden alle jongeren tussen de 13 en 16 jaar oud een budget waarmee ze kunnen deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Hiermee willen we het aantal hangjongeren terugdringen en alcohol en drugsmisbruik voorkomen.